Logotype_shape IT green

Trädgårdsplanering: så här går det till

Att ta hjälp med trädgårdsplanering är ett stort beslut och det är viktigt att få en bild av hur det kommer att fungera och hur upplägget och arbetsprocessen ser ut. Då vet du vilka olika delar som projektet består av och i vilken ordning de planeras. Här kan du läsa mer om de övergripande stegen - från första mötet till färdiga ritningar för din trädgårdsplan.

STEG 1: INLEDANDE IDÉMÖTE

Efter den första kontakten via telefon eller mejl bokar vi in en tid för ett inledande idémöte, en första träff på plats vid tomten. Till mötet har ni med en skalenlig tomtkarta

som vi kan utgå från. En sådan kan beställas från ditt lokala kommunkontor. 
 

Under mötet pratar vi igenom era önskemål, tar en rundtur och i samband med det fotograferar jag hus och tomt. Vi går också igenom en checklista som du fyllt i innan mötet. 

STEG 2: SKISSER & DESIGN

Vid ritbordet sammanställer jag allt från idémötet; ritningar, bilder, önskemål, behov och förutsättningar, till en analys.

Därefter påbörjas skissarbetet då trädgårdens grundform
byggs upp bit för bit till en tydlig och självklar design med
helhetstänk.

Skissarbetet utgår från analys och idékollage med målet att
skapa en unik trädgård med dina önskemål om stil, form, innehåll och känsla.

STEG 3: ÅTERKOPPLING

I nästa steg är det dags för återkoppling då jag mailar planritning och idékollage till dig för påseende, tillsammans med en delfaktura för uppdraget.
 

Vi bokar också in ett telefonmöte då det finns möjlighet till revidering av idéskissen innan den slutliga ritningen påbörjas. Det är därmed viktigt att du hunnit gå igenom förslaget ordentligt innan mötet.

STEG 4: SLUTRITNINGAR

Tills sist genomförs eventuella justeringar och skisserna renritas. Beroende på vilket designpaket som valts ritas detaljer som växtval, materialval, mått och höjdsättning in och förklarande text läggs till.
 

När allt är klart överlämnas den färdiga trädgårdsplanen och övrigt material efter överenskommelse. I samband med detta får du även slutfakturan för uppdraget.