Designpaket för trädgårdsplanering

Dina önskemål och tankar om hur du vill att just din trädgård ska se ut och fungera är viktigt för mig.
Utifrån dina idéer och med hänsyn till tomtens förutsättningar tar jag fram en trädgårdsplan
med helhetstänk som du kan följa under trädgårdens uppbyggnad, bit för bit. 

Trädgårdsdesign: så här går det till

Att ta hjälp med trädgårdsdesign är ett stort beslut och det är viktigt att få en bild av hur det fungerar och hur upplägget och arbetsprocessen ser ut. På så sätt vet du vilka olika delar som projektet består av och i vilken ordning de genomförs.

Ett nytt uppdrag påbörjas med ett inledande idémöte då vi tillsammans går igenom tomtens olika förutsättningar och
dina önskemål. Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa något av shape IT green's designpaket. 

Nedan kan du läsa mer om de övergripande stegen - från första mötet till färdiga ritningar för din trädgårdsplan:

Inledande idémöte

Vi möts på plats vid tomten och diskuterar de önskemål du/ni har. Vi går igenom den ifyllda checklistan och jag fotograferar tomten.

Till mötet har du med en skalenlig tomtkarta som vi kan utgå från. En sådan kan beställas från ditt lokala kommunkontor. 

Under eller efter mötet kommer vi överens om vi ska gå vidare med att ta fram en trädgårdsplan.

Här kan du läsa mer om det inledande idémötet.

Skisser & design

Du får en offert att ta ställning till. Vid accepterad offert signerar vi ett digitalt avtal och en uppstarts-kostnad betalas. 

Efter analys av önskemål, information, ritningar och fotografier från vårt möte börjar skissarbetet där jag bygger upp trädgårdens form, funktion och innehåll.

Den översiktliga planskissen för trädgården levereras via e-post för påseende.

► Om du valt Designpaket BAS avslutas projektet i detta steg och den färdiga planritningen och övriga dokument levereras. 

Återkoppling

Du får skiss/planritning via e-post för påseende och Vi bokar ett digitalt möte för att gå igenom skissen och förslaget.  

Under mötet finns möjlighet att meddela önskemål om justering av skissen och trädgårdens utformning.

För att få ut bästa möjliga resultat är det viktigt att du tar dig tid att noggrannt gå igenom skissen innan vårt möte.

Ritningar & avslut

Förslaget bearbetas och jag gör eventuella justeringar. Skissen/planen renritas.

Därefter påbörjas slutfasen med växtlista,  planterings- och illustrationsplan mm, vad som ingår beror på vilket av designpaketen som valts. 

Det färdiga förslaget med ritningar, planteringsplan, växtförteckning och övrigt material levereras enligt överenskommelse.

Trädgårdsdesign: PAKET & priser

Din investering för trädgårdsplanen beror bland annat på önskad detaljnivå, platsens förutsättningar och tomtens storlek. Designpaketen BAS; PLUS & KOMPLETT som beskrivs nedan utgår från de vanligaste önskemålen och behoven för de flesta av mina kunder. Om inget av paketen stämmer med vad du behöver kan jag förstås anpassa och ta fram ett paket med just dina önskemål.

Om du bor utanför mitt huvudsakliga arbetsområde (Uppsala-Gävle), läs gärna mer om Design på Distans.

► Designpaket BAS

BAS passar dig som vill ha ett förslag för trädgårdens grundform och innehåll. Du behöver hjälp med formgivning men har god kunskap om växter då du väljer dessa själv, alternativt vill vänta med växtval till ett senare tillfälle.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Översiktlig trädgårdsplan
 • Illustrationsplan i färg
 • Växtlista med förslag på ett antal karaktärsväxter som passar trädgårdens stil 
 • Bilder på några av trädgårdens karaktärsväxter

från 10 000 :-

► Designpaket plus

PLUS passar dig som vill ha ett utökat och prisvärt förslag. Du får en plan för trädgårdens formgivning och dessutom en plan för placeringen av träd, buskar och häckar. Förslag på perenner och lökväxter ingår inte.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Översiktlig trädgårdsplan
 • Illustrationsplan i färg 
 • Planteringsplan med placering av trädgårdens stomväxter (träd, större buskar och häckar)
 • Detaljerad växtförteckning kopplad till planteringsplanen 
 • Växtbilder för ett flertal av sorterna i växtförteckningen
 • Enkla materialval för trädgårdens ytor (marksten, singel, trä...) 

från 16 000 :- 

► Designpaket komplett

KOMPLETT passar dig som vill ha en väl genomtänkt helhetsplan. Du vill ha hjälp med allt från formgivning till att välja rätt material. En detaljerad förteckning och planteringsplan för trädgårdens alla fleråriga växter ingår.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Detaljerad markplan
 • Illustrationsplan i färg 
 • Planteringsplan med placering av samtliga fleråriga växter (träd, buskar, häckar, perenner)
 • Detaljerad växtförteckning kopplad till planteringsplanen
 • Växtbilder för ett flertal av sorterna i växtförteckningen
 • Specifika materialval för trädgårdens ytor (val av produkt/tillverkare för trappa, mur, markbeläggning...)
 • Förtydligande vy, sektion och/eller perspektivbild 

från 25 000 :- 

* Utgångspriserna för designpaketen BAS, PLUS och KOMPLETT beräknas på en vanlig villatomt med ordinära förutsättningar utan väsentliga höjdskillnader med en total yta på upp till 1500 m2. Priser anges inklusive moms. En offert lämnas efter det inledande idémötet och priset beror på bland annat tomtens förutsättningar och era önskemål. I paketen ingår återkoppling med möjlighet till revidering av planens struktur, form och innehåll vid ett tillfälle. Inmätning av tomt, byggnader eller andra objekt ingår inte i designpaketen. Vid planering av en helt ny tomt kan tilläggtjänster behövas, se nedan. 

TILLÄGGSTJÄNSTER efter önskemål - pris enligt offert

NIVÅER, MURAR & TRAPPOR med placering, höjder och eventuella nya nivåförhållanden på tomten. Inmätning ingår ej.
3D-VISUALISERING & PERSPEKTIVBILDER gör det lättare att föreställa sig resultatet av förslaget
STENLÄGGNINGSPLAN med design av mönster på stenytor
LJUSSÄTTNINGSPLAN med förslag på belysning av byggnader, trädgård och växter.
BYGGNADSELEMENT med design av trädäck, pergola, trappor, planteringslådor, spaljéer, plank mm
VATTENELEMENT med förslag på placering och design av pool och trädgårdsdamm
VÄXTHUS & ORANGERI med förslag på placering och utformning av växthus, orangeri och liknande byggnader