Logotype_shape IT green

Design på distans

Design på Distans är en tjänst för en mindre del av din trädgård. Det kan till exempel vara en entré eller uteplats som behöver förnyas eller en planteringsyta/rabatt som behöver nya, väl genomtänkta växtförslag.

Tjänsten är till för dig som bor utanför mitt geografiska arbetsområde mellan Märsta (norr om Stockholm) och Gävle. Det är också till för dig som tycker det är enkelt och smidigt att få hjälp på distans även om du bor inom arbetsområdet. 

Hur fungerar Design på distans?

Börja med att fylla i formuläret nedan. Jag återkommer så snart som möjligt med information om jag har möjlighet att anta uppdraget. I så fall kommer du att få en länk till en digital checklista som du fyller i så utförligt som möjligt.

Din ritning skickar du till mig tillsammans med fotografier över området. Därefter får du ett kostnadsförslag och uppgifter om beräknad leveranstid. Jag börjar mitt skissarbete så snart som du godkänt priset och betalat den första fakturan, under förutsättning att allt material jag behöver för uppdraget (ifylld checklista, tydlig och skalenlig ritning samt fotografier) finns tillgängligt för mig. Vi bokar också in ett telefonmöte på 30 minuter för att reda ut eventuella frågetecken. 

När jag har förslaget färdigt så mejlar jag ett (icke skalenligt) foto på förslaget och vi bokar åter in ett telefonmöte på 30 minuter då jag beskriver och förtydligar ritningarna. När betalningen av den slutliga faturan finns på mitt bankkonto mejlar jag den skalenliga, färdiga ritningen till dig.

Vad ingår i Design på distans?

  • En skalenlig planritning i svart-vitt med beskrivande text (och eventuella växtförslag samt tillhörande växtlista om det ingår i uppdraget)
  • En färglagd illustrationsplan
  • Två telefonsamtal på 30 minuter, ett vid uppstarten och ett i slutet av uppdraget

Vad jag behöver från dig:

  • En tydlig planritning (situationsplan, nybyggnadskarta eller tomtritning) i skala 1:100 eller 1:200. En sådan kan beställas från ditt kommunkontor eller från lantmäteriet. Du kan också mäta in och noggrannt rita upp en egen skalenlig ritning. På ritningen markerar du placeringen av byggnader, träd, stenblock och andra viktiga objekt. Markera också väderstrecken på ritningen och tala om ifall det finns något skuggande träd eller liknande i närheten. 
  • Ett flertal fotografier från olika vinklar. På planritningen markerar du var du stått när bilderna tagits. Skicka gärna också 3-5 inspirationsbilder eller gör en digital anslagstavla på Pinterest som du sedan delar med mig.
  • En ifylld checklista (jag skickar checklistan till dig efter att du fyllt i det enklare formuläret nedan)

Kom igång idag! Börja med att fylla i formuläret nedan. Du förbinder dig inte till något innan du fått och godkänt kostnadsförslaget/offerten från mig.