Företag & Brf

Frodiga gröna växter och vackra blommor är något som tilltalar de allra flesta människor oavsett om de finns i närheten av den egna bostaden eller på arbetsplatsen. Det gröna ger ett positivt och inbjudande intryck och en välkomnande känsla. En vacker utemiljö skapar ett mervärde - något att vara stolt över - och bidrar dessutom till att förbättra människors hälsa.  

Företagets första intryck - entrén

Företagets entré är det första som möter dina kunder och  samarbetspartners och bidrar starkt till det första intrycket. Med ganska enkla medel kan du förvandla företagsentrén till en inbjudande miljö som förstärker varumärket och ger ett varmt välkomnande till dina besökare.

Utifrån platsens förutsättningar och dina tankar och idéer om hur du vill att företaget ska uppfattas av dina kunder, kan jag hjälpa till att utforma ett tilltalande förslag till ditt företags entré.

Företagsmiljö & uteplats

Idag vet de flesta företag att det lönar sig att ta hand om sin personal. Massage, friskvård och andra aktiviteter på arbetsplatsen står högt i kurs hos medarbetarna. En omsorgsfullt utformad uteplats för personalen ger både gladare medarbetare och minskad sjukfrånvaro.

Personalutrymmen utomhus är viktiga för att hjälpa personalen ta pauser från arbetet. Att vistas i en grönskade omgivning mellan arbetspassen ger mer energi till att göra ett bra jobb och minskar dessutom risken för onödiga sjukskrivningar.

Bostadsrättsförening

Att ha grönska i omedelbar närhet till bostaden är bland det allra viktigaste för många människor. Forskning visar på att människors hälsa och välmående ökar när de har tillgång till en grön omgivning.

Där många personer bor eller vistas dagligen är det av stor vikt att se över utemiljön och göra förbättringar vid behov. Det kan handla om att byta markbeläggning och placera ut fler bänkar, sätta nya växter eller ordna odlingslådor för att öka trivseln på den gemensamma ytan. Det kan också innebära att hela ytan omskapas och förändras helt och hållet.

Jag tar hänsyn till de olika önskemål och förväntningar som uppstår när flera personer tillsammans vill skapa en trivsam miljö. En noggrann analys görs och därefter arbetar jag fram en skiss som jag presenterar för er. Vid behov görs eventuella förändringar innan ett slutligt förslag framställs. 

Kontaktuppgifter

Telefon 072-733 81 91
E-post ann@shapeitgreen.se

Företaget innehar F-skattsedel