Trädgårdsdesign & växtkomposition

När du anlitar shape IT green får du din trädgård eller rabatt designad och planerad av mig, Ann Hallén, trädgårds- och landskapsarkitekt. 
Här kan du läsa mer om mig och shape IT green.

Jag utgår från dina önskemål, tankar och idéer för din drömträdgård och omvandlar dem till en konkret, stukturerad trädgårdsplan som du eller din anläggare kan följa under trädgårdens uppbyggnad. För att skapa rabatter och planteringsytor där växterna trivs och passar ihop använder jag min egen planeringsmetod tillsammans med smarta växtval.

Resultatet blir en unik och vacker trädgård med helhetstänk och frodiga, välmående växter.

Varför anlita mig för att planera din trädgård & rabatt?

  • Du vill ha en unik och personlig trädgård i din smak
  • Du vill ha en formstark trädgård med tydlig helhetskänsla
  • Du har idéer och tankar kring hur du vill ha din trädgård  men behöver hjälp att komma vidare och nå ända fram
  • Du har en ny tomt och vet inte var du ska börja - eller så har du en uppvuxen trädgård som du vill förnya
  • Du behöver en designers öga för att utforma och planera funktionella och estetiska trädgårdsrum
  • Du behöver expertis när det gäller att välja växter som passar med trädgårdens stil och läge 
  • Du vill ha en strukturerad plan att följa som underlättar trädgårdens anläggning på lång eller kort sikt

Trädgårdsdesign: så här kan du jobba med mig

Trädgårdsplanering: med start i din trädgård

Uppdraget börjar med ett inledande idémöte på plats i din trädgård. Här går vi tillsammans igenom tomtens olika förutsättningar och möjligheter samt idéer och önskemål.

Efter mötet kan du välja att gå vidare och beställa en plan för din trädgård utifrån designpaketen BAS, PLUS eller KOMPLETT.

Den här metoden passar dig som bor inom mitt geografiska arbetsområde Uppsala-Gävle-Sigtuna-Östhammar-Norrtälje. 

Trädgårdsplanering: Design på Distans

Bor du utanför mitt arbetsområde (Uppsala-Gävle-Östhammar) eller av annan anledning vill ta hjälp av mig på distans så går det utmärkt.

De flesta trädgårdar går att planera på distans om det finns tillräckligt utförligt ritningsunderlag och övrig information finns tillgängligt. 

Ett distansuppdrag inleds på telefon eller mejl. Du får information om hur du ska dela dina önskemål, tomtens förutsättningar, ritingar och fotografier med mig.

Rabatter & entréer:  Design på Distans

Med Design på Distans får du en planteringsplan med specifikt utvalda växter för exempelvis en lättskött slänt, en rabatt som blommar från vår till höst eller en vintervacker planteringsyta.

Utifrån dina önskemål, foton och ritningar tar jag fram ett personligt utformat förslag med växter som är vackra tillsammans och som trivs med rabattens jordmån och läge.

Du kan också få hjälp med växt- och materialval för en del av trädgården,  exempelvis en välkomnande entré.