Logotype_shape IT green

Trädgårdsdesign

Att få din trädgård designad genom shape IT green gör att du får en välplanerad, unik och personlig trädgård i din smak. Du får hjälp att sätta ihop dina idéer och önskemål till en sammanhållen trädgård med helhetskänsla.

Jag som driver shape IT green heter Ann Hallén och är utbildad landskapsarkitekt. Här kan du läsa mer om mig och shape IT green.

Varför anlita mig för att planera din trädgård?

Dina önskemål och tankar om hur du vill att just din trädgård ska se ut och fungera är viktigt för mig.
Utifrån dina idéer och med hänsyn till tomtens förutsättningar tar jag fram en trädgårdsplan
med helhetstänk som du kan följa under trädgårdens uppbyggnad, bit för bit. 

 • Du vill ha en unik och personlig trädgård i din smak
 • Du vill ha en formstark trädgård med tydlig helhetskänsla
 • Du har idéer och tankar kring hur du vill ha din trädgård  men behöver hjälp att komma vidare och nå ända fram
 • Du har en ny tomt och vet inte var du ska börja - eller så har du en uppvuxen trädgård som du vill förnya
 • Du behöver en designers estetiska öga för att utforma och planera funktionella och estetiska trädgårdsrum
 • Du behöver expertis när det gäller att välja växter som passar med trädgårdens stil och läge 
 • Du vill ha en strukturerad plan att följa som underlättar trädgårdens anläggning på lång eller kort sikt

Trädgårdsplanering: så här går det till

Att ta hjälp med trädgårdsplanering är ett stort beslut och det är viktigt att få en bild av hur det fungerar och hur upplägget och arbetsprocessen ser ut. På så sätt vet du vilka olika delar som projektet består av och i vilken ordning de genomförs.

Ett nytt uppdrag påbörjas med ett inledande idémöte då vi tillsammans går igenom tomtens olika förutsättningar och
dina önskemål. Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa något av shape IT green's designpaket. 

Nedan kan du läsa mer om de övergripande stegen - från första mötet till färdiga ritningar för din trädgårdsplan:

INLEDANDE IDÉMÖTE

Vi möts vid tomten och diskuterar dina/era önskemål. Vi går igenom den ifyllda checklistan och jag fotograferar tomten.

Till mötet har ni med en skalenlig tomtkarta som vi 
kan utgå från. En sådan kan beställas från ditt lokala kommunkontor. 

Under eller efter mötet kommer vi överens om vi ska gå vidare med en trädgårdsplan.

SKISSER & DESIGN

Du får en bekräftelse på din bokning via e-post och så snart du godkänt den skriftligt kan jag påbörja skissarbetet för trädgården.

Jag sammanställer allt från vårt möte; önskemål, behov och förutsättningar samt ritningar och fotografier. 

Därefter börjar jag skissa på trädgården tills den bit för bit byggs upp till en tydlig och självklar design med helhetstänk.

► För Designpaket BAS är detta slutstationen där förslaget levereras och uppdraget faktureras.

ÅTERKOPPLING

Du får skiss/planritning via e-post för påseende och vi bokar ett digitalt möte för att gå igenom förslaget.  

Nu finns möjlighet till revidering innan den slutliga ritningen påbörjas. Det är därför viktigt att du hunnit gå igenom förslaget ordentligt innan vårt möte.

I samband med att du får skissen/planen för påseende får du också en delfaktura för uppdraget.

RITNINGAR & avslut

Förslaget bearbetas med eventuella justeringar och skisserna renritas.

Därefter påbörjas slutfasen med växtlista,  planterings- och illustrationsplan mm, beroende på vilket designpaket som valts.  Även förtydligande text och bilder läggs till i förslaget.

Du får det färdiga förslaget efter överenskommelse och slutfakturan för uppdraget översänds.

► INLEDANDE IDÉMÖTE

Det inledande idémötet är det första steget till en välplanerad och lättskött trädgårdsoas. På plats vid din tomt går vi tillsammans igenom önskemål och tankar och diskuterar trädgårdens innehåll och stil. Du får tips och råd om utformning och växtval och vi tittar på tomtens förutsättningar och möjligheter.

Idémötet beräknas pågå upp till 11/2 timme.

INLEDANDE IDÉMÖTE: 1800 kr
+ eventuellt restidstillägg, se villkor.

Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa en trädgårdsplan. Se designpaketen nedan.

Välkommen att boka!
Ring 072-733 81 91 eller mejla ann@shapeitgreen.se

VILLKOR:

shape IT green utför uppdrag i området Uppsala-Gävle.


1 timmes resväg tur & retur ingår,
vid längre resväg debiteras ett 
tillägg på 500 kr/timme.

Så bokar du ett inledande idémöte

Du är välkommen att boka ditt inledande idémöte på det sätt som är enklast för dig. Du kan antingen mejla ann@shapeitgreen.se eller ringa 072-733 81 91. Har du några frågor eller vill ta reda på om jag är rätt person att hjälpa dig så går är du välkommen att ringa så att vi kan pratas vid innan du bestämmer dig.

Vad du behöver förbereda inför mötet

När du har bokat ett inledande idémöte får du en bekräftelse via e-post. Du får också en länk till en checklista där du fyller i information om dina önskemål och om trädgårdens förutsättningar. Under vårt möte går vi igenom den ifyllda checklistan bit för bit.

Till mötet behövs också en skalenlig tomtkarta eller nybyggnadskarta i A3-format. Om du inte har någon kan du beställa en sådan från ditt lokala kommunkontor. Tänk på att vara ute i god tid för att hinna få ritningen innan vårt bokade möte. Mät in och rita upp eventuella befinliga byggnader, trädäck, stenblock, träd och andra viktiga objekt på ritningen för ett bra slutresultat.

DESIGNPAKET & priser

Du kan välja att låta mig designa trädgårdens grundform och planera växterna själv, eller så kan jag också bidra med min kunskap om jordmån och växter för att planera och välja ut de växter som trivs och passar in på just din tomt. 

Din investering för trädgårdsplanen beror bland annat på önskad detaljnivå, platsens förutsättningar och tomtens storlek. Designpaketen BAS; PLUS & KOMPLETT som beskrivs nedan utgår från de vanligaste önskemålen och behoven för de flesta av mina kunder. Om inget av paketen stämmer med vad du behöver kan jag förstås anpassa och ta fram ett paket med just dina önskemål.

Om du bor utanför mitt huvudsakliga arbetsområde (Uppsala-Gävle), läs gärna mer om Design på Distans.

► Designpaket BAS

BAS passar dig som vill ha ett förslag för trädgårdens grundform och innehåll. Du behöver hjälp med formgivning men har god kunskap om växter då du väljer dessa själv, alternativt vill vänta med växtval till ett senare tillfälle.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Översiktlig planskiss
 • Idékollage på Pinterest (växter, karaktär/stil)
 • Växtlista med förslag på ett antal karaktärsväxter

BAS: 8000 :-

► Designpaket plus

PLUS passar dig som vill ha ett utökat och prisvärt förslag. Du får en plan för trädgårdens formgivning och dessutom en plan för placeringen av träd, buskar och häckar. Förslag på perenner och lökväxter ingår inte.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Planritning, skalenlig
 • Illustrationsplan i färg 
 • Idékollage på Pinterest (växter, karaktär/stil)
 • Planteringsplan med placering av trädgårdens stomväxter (träd, större buskar och häckar)
 • Växtlista för trädgårdens   stomväxter
 • Förslag på markbeläggning (sten, singel, trä...) 

PLUS: 12 000 :- 

► Designpaket komplett

KOMPLETT passar dig som vill ha en väl genomtänkt helhetsplan. Du vill ha hjälp med allt från formgivning till att välja rätt material. En detaljerad förteckning och planteringsplan för trädgårdens alla fleråriga växter ingår.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Planritning skalenlig 
 • Illustrationsplan i färg 
 • Idékollage på Pinterest (växter, material och karaktär/stil)
 • Planteringsplan med placering av samtliga fleråriga växter (träd, buskar, häckar, perenner och lökväxter)
 • Detaljerad växtförteckning kopplad till planteringsplanen
 • Specifika material- och produktval (ex. marksten, växthustyp osv)
 • Förtydligande vy, sektion eller perspektivbild 

KOMPLETT: 18 000 :- 

* Priserna för designpaketen BAS, PLUS och KOMPLETT utgår en vanlig villatomt med ordinära förutsättningar utan väsentliga höjdskillnader med en total yta på upp till 1500 m2. En offert kan lämnas efter det inledande idémötet om tomtens förutsättningar eller era önskemål skiljer sig från innehållet i paketen, exempelvis vid större tomter eller då behov finns för planering av nivåskillnader för exempelvis slänter, trappor och murar. I paketen ingår återkoppling med möjlighet till revidering av planens struktur, form och innehåll vid ett tillfälle. Inmätning av tomt, byggnader eller andra objekt ingår inte i designpaketen. Vid planering av en helt ny tomt kan tilläggtjänster behövas, se nedan. 

TILLÄGGSTJÄNSTER efter önskemål - pris enligt offert

NIVÅER, MURAR & TRAPPOR med placering, höjder och eventuella nya nivåförhållanden på tomten. Inmätning ingår ej.
3D-VISUALISERING & PERSPEKTIVBILDER gör det lättare att föreställa sig resultatet av förslaget
STENLÄGGNINGSPLAN med design av mönster på stenytor
LJUSSÄTTNINGSPLAN med förslag på belysning av byggnader, trädgård och växter.
BYGGNADSELEMENT med design av trädäck, pergola, trappor, planteringslådor, spaljéer, plank mm
VATTENELEMENT med förslag på placering och design av pool och trädgårdsdamm
VÄXTHUS & ORANGERI med förslag på placering och utformning av växthus, orangeri och liknande byggnader

Alla priser anges inklusive moms. Företaget är godkänt för F-skatt.