Logotype_shape IT green

Trädgårdsdesign

Att få din trädgård designad genom shape IT green gör att du får en välplanerad, unik och personlig trädgård i din smak. Du får hjälp att sätta ihop dina idéer och önskemål till en sammanhållen trädgård med helhetskänsla.

Jag som driver shape IT green heter Ann Hallén och är utbildad landskapsarkitekt. Här kan du läsa mer om mig och shape IT green.

Varför ska du anlita mig för att planera din trädgård?

 • Du vill ha en unik och personlig trädgård i din smak
 • Du vill ha en formstark trädgård med tydlig helhetskänsla
 • Du har idéer och tankar kring hur du vill ha din trädgård och vill ha hjälp att komma vidare
 • Du har en ny tomt och vet inte var du ska börja - eller en uppvuxen trädgård som du vill förnya
 • Du behöver en designers öga för att utforma och planera funktionella och estetiska trädgårdsrum
 • Du behöver expertis när det gäller att välja växter som passar med trädgårdens stil och läge 
 • Du vill ha en strukturerad plan att följa som underlättar trädgårdens anläggning på lång eller kort sikt

Uppstart & arbetsgång

Dina önskemål och tankar om hur du vill att just din trädgård ska se ut och fungera är viktigt för mig.
Utifrån dina idéer och med hänsyn till tomtens förutsättningar tar jag fram en trädgårdsplan
med helhetstänk som du kan följa under trädgårdens uppbyggnad, bit för bit. 

Ett nytt uppdrag påbörjas med ett inledande idémöte då vi tillsammans går igenom tomtens olika förutsättningar och
dina önskemål. Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa något av shape IT green's designpaket. 

Här kan du läsa mer om de olika stegen i arbetsprocessen och hur det går till att att arbeta med mig.

INLEDANDE IDÉMÖTE

Det inledande idémötet är det första steget till en välplanerad och lättskött trädgårdsoas. På plats vid din tomt går vi tillsammans igenom önskemål och tankar och diskuterar trädgårdens innehåll och stil. Du får tips och råd om utformning och växtval och vi tittar på tomtens förutsättningar och möjligheter.

Idémötet beräknas pågå upp till 11/2 timme.

PRIS: 1500 kr inkl. moms
+ eventuellt restidstillägg, se villkor.

Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa en trädgårdsplan. Se designpaketen nedan.

Välkommen att boka!
Ring 072-733 81 91 eller mejla ann@shapeitgreen.se

VILLKOR:

shape IT green utför uppdrag i området Uppsala-Gävle.


1 timmes resväg tur & retur ingår,
vid längre resväg debiteras ett 
tillägg på 500 kr/timme.

DESIGNPAKET

Du kan välja att låta mig designa trädgårdens grundform och planera växterna själv, eller så kan jag också bidra med min kunskap om jordmån och växter för att planera och välja ut de växter som trivs och passar in på just din tomt. 

Kostnaden och din investering för trädgårdsplanen beror bland annat på önskad detaljnivå, platsens förutsättningar och tomtens storlek. Designpaketen som beskrivs nedan har samlat de vanligaste önskemålen i två olika varianter för att underlätta för dig som kund. Om inget av paketen stämmer med vad du behöver kan jag förstås anpassa och ta fram ett paket med just dina önskemål. Bor du utanför mitt huvudsakliga arbetsområde (Uppsala-Gävle), läs gärna mer om Design på Distans.

Designpaket LILLA

LILLA passar dig som vill ha ett förslag för trädgårdens grundform och innehåll. Du behöver hjälp med formgivning men har god kunskap om växter då du väljer dessa själv, alternativt vill vänta med växtval till ett senare tillfälle.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Planritning, skalenlig
 • Idékollage med inspirationsbilder på Pinterest
 • Illustrationsplan i färg 
 • Växtlista med förslag på ett antal karaktärsväxter
 • Övergripande materialval för trädgårdens ytor

Designpaket LILLA: 12 000 :- 

Designpaket STORA

STORA passar dig som vill ha en genomarbetad helhetsplan. Du vill ha hjälp med formgivningen av trädgården men också växt- och materialval samt ett underlag för anläggning.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Planritning, skalenlig 
 • Idékollage med inspirationsbilder på Pinterest
 • Illustrationsplan i färg 
 • Planteringsplan med placering av samtliga fleråriga växter samt detaljerad växtförteckning 
 • Specifika materialval för trädgårdens ytor
 • Kompletterande ritningar och skisser vid behov

Designpaket STORA: 18 000 :- 

* Priserna för designpaketen LILLA och STORA utgår en vanlig villatomt med ordinära förutsättningar utan väsentliga höjdskillnader med en total yta på upp till 1500 m2. En offert kan lämnas efter det inledande idémötet om tomtens förutsättningar eller era önskemål skiljer sig från innehållet i paketen, exempelvis vid större tomter eller då behov finns för planering av nivåskillnader för exempelvis slänter, trappor och murar. I paketen ingår återkoppling med möjlighet till revidering av planens struktur, form och innehåll vid ett tillfälle. Inmätning av tomt, byggnader eller andra objekt ingår inte i designpaketen. Vid planering av en helt ny tomt kan tilläggtjänster behövas, se nedan. 

TILLÄGGSTJÄNSTER efter önskemål - pris enligt offert

NIVÅER, MURAR & TRAPPOR med placering, höjder och eventuella nya nivåförhållanden på tomten. Inmätning ingår ej.
3D-VISUALISERING & PERSPEKTIVBILDER gör det lättare att föreställa sig resultatet av förslaget
STENLÄGGNINGSPLAN med design av mönster på stenytor
LJUSSÄTTNINGSPLAN med förslag på belysning av byggnader, trädgård och växter.
BYGGNADSELEMENT med design av trädäck, pergola, trappor, planteringslådor, spaljéer, plank mm
VATTENELEMENT med förslag på placering och design av pool och trädgårdsdamm
VÄXTHUS & ORANGERI med förslag på placering och utformning av växthus, orangeri och liknande byggnader

Alla priser anges inklusive moms. Företaget är godkänt för F-skatt.