Logotype_shape IT green

Styla trädgården inför flytt

Trädgården är det första en möjlig köpare ser vid visningen och det första intrycket är som vi vet oerhört viktigt. Att mötas av en välskött, trivsam och städad trädgård gör att fastighetens marknadsvärde ökar markant. Det är lika angeläget att se till att trädgården visar sig från sin allra bästa sida som att det är stilfullt inrett, undanplockat och städat inomhus. Med shape IT green's tjänst "Styla din trädgård" kan du få hjälp med att förbereda och förnya trädgården inför fotografering och visning.

Varför är trädgården viktig vid en försäljning?

Trädgården är en viktigt del av fastigheten. En dåligt skött eller igenväxt trädgård drar ner intrycket ordentligt och ger uppfattningen att den är svårskött eller kräver onödigt mycket inledande arbete efter husköpet. Det gör det svårt för intressenter att se de verkliga värdena, både när det gäller trädgården men också för bostadshuset.

En välplanerad och välskött trädgård ger däremot intrycket av att vara lättskött och trivsam. Dessutom stärker en vacker trädgård husets uttryck och stil och ökar fastighetens värde. Fastigheten blir också lättare att sälja om trädgården är ordnad och väl omskött.

År 2011 visade Husqvarna Global Report att en svensk villafastighet får en värdeökning med 13 procent genom en välskött och inbjudande trädgård. För en villa i 2-4 miljonersklassen innebär det en värdeökning på mellan 250 000-400 000 kronor.

Genom shape IT green's tjänst "Styla din trädgård" kan du nu på ett smidigt sätt ta reda på vad du behöver tänka på och hur du kan lyfta både bostadshus och trädgård och därmed öka fastighetsvärdet vid en försäljning.

♣ STYLA DIN TRÄDGÅRD - Stylingmöte & förslag på åtgärder

Stylingmötet är det första steget till en trädgård som gör fastigheten extra tilltalande och lockande för intressenter på bostadsmarknaden. Under mötet går vi tillsammans igenom behov och olika möjligheter för att göra trädgården attraktiv och därmed öka värdet på fastigheten. Ni får tips och råd som förstärker trädgårdens bästa sidor och förbättrar eller tonar ner övriga delar. Efter mötet sammanställer jag förslagen på det vi diskuterat i ett dokument. Det skickas till dig tillsammans med en smart checklista med föreslagna åtgärder.

Vad ingår i STYLA DIN TRÄDGÅRD?

  • En timmes möte på plats i din trädgård med rådgivning, diskussion av idéer och förslag till förbättringar
  • Översiktlig skiss & skriftlig sammanställning med föreslagna åtgärder för att förbereda trädgården för fotografering och visning
  • Smart checklista & tidsplan speciellt anpassad för din trädgård; 
    gör det lätt att se vad som är gjort och vad som är kvar att göra

Inför Stylingmötet

Boka in mötet i så god tid som möjligt inför en planerad försäljning för att få tid att fixa trädgården innan dess. Det är viktigt att trädgården är klar redan till fotograferingen så att bilderna i bostadsannonsen stämmer väl överens med verkligheten vid visningen.

Tänk också på att räkna in den tid det tar att få arbetet gjort, inklusive eventuell väntetid hos de som ska genomföra arbetet, om du inte planerar att göra det själv.

Till mötet behövs en tomtkarta som vi kan utgå från när vi diskuterar vad som behöver göras och förbättras i trädgården. Du kan beställa ritningen från din kommun eller från lantmäteriet. 

Din investering: 3 500 kr *

VILLKOR:

* Vid behov av mötestid utöver 11/2 timme, eller om ytterligare skisser önskas tillkommer debitering för detta.
 

* shape IT green antar uppdrag i området Märsta-Uppsala-Gävle.
 

* Reseersättning tillkommer med 30 kr/mil för resor längre än 5 mil

Välkommen att boka!

Ring 072-733 81 91 eller mejla ann@shapeitgreen.se