Designpaket för trädgårdsplanering

Dina önskemål och tankar om hur du vill att just din trädgård ska se ut och fungera är viktiga.
Utifrån dina idéer och med hänsyn till tomtens förutsättningar tar jag fram en trädgårdsplan
med helhetstänk som du kan följa under trädgårdens uppbyggnad.

"Under projektet har vi haft en bra dialog med Ann som är kunnig och mycket lyhörd för våra önskemål. Vi fick många tips, idéer och förslag till olika lösningar och vi vill absolut rekommendera att ta hjälp av Ann när du vill förnya trädgården."
 
Sara Jansson & Sylve Sahlström, Heby

Trädgårdsdesign: Paket & priser

Din investering för trädgårdsplanen beror bland annat på önskad detaljnivå, platsens förutsättningar och tomtens storlek. Designpaketen BAS; PLUS & KOMPLETT som beskrivs nedan utgår från de vanligaste önskemålen och behoven för de flesta av mina kunder. Jag kan också ta fram ett paket anpassat efter just dina önskemål.

► BAS

Designpaket BAS passar dig som vill ha ett förslag för trädgårdens grundform och innehåll. Du behöver hjälp med formgivning men har god kunskap om växter då du väljer dessa själv eller vill vänta med växter till ett senare tillfälle.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Översiktlig trädgårdsplan
 • Enkel växtlista med ett antal karaktärsväxter som passar trädgårdens stil.
 • Bilder på karaktärsväxterna.
 • Återkoppling & möjlighet till revidering vid 1 tillfälle

från 10 000 :-

► PLUS

Designpaket PLUS passar dig som vill ha ett utökat och prisvärt förslag. Du får en plan för trädgårdens formgivning och dessutom en plan för placeringen av träd, buskar och häckar. Förslag på perenner och lökväxter ingår inte.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Översiktlig trädgårdsplan
 • Illustrationsplan i färg 
 • Planteringsplan med placering av trädgårdens stomväxter (träd, större buskar och häckar)
 • Detaljerad växtförteckning kopplad till planteringsplanen 
 • Växtbilder för ett flertal av sorterna i växtförteckningen
 • Enkla materialval för trädgårdens ytor (marksten, singel, trä...) 
 • Återkoppling & möjlighet till revidering vid 2 tillfällen

från 14 000 :-

► KOMPLETT

Designpaket KOMPLETT passar dig som vill ha en väl genomtänkt helhetsplan. Du vill ha hjälp med allt från utformning av trädgården till specifika materialval för trädgårdens ytor. En detaljerad förteckning och planteringsplan för trädgårdens alla fleråriga växter ingår.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Detaljerad markplan
 • Illustrationsplan i färg 
 • Planteringsplan med placering av samtliga fleråriga växter (träd, buskar, häckar, perenner)
 • Detaljerad växtförteckning kopplad till planteringsplanen
 • Växtbilder för ett flertal av sorterna i växtförteckningen
 • Specifika materialval för trädgårdens ytor (val av produkt/tillverkare för trappa, mur, markbeläggning...)
 • Förtydligande vy, sektion och/eller perspektivbild 
 • Återkoppling & möjlighet till revidering vid 2 tillfällen

från 20 000 kr

* Utgångspriserna för designpaketen BAS, PLUS och KOMPLETT beräknas på en vanlig villatomt med ordinära förutsättningar utan väsentliga höjdskillnader med en total yta på upp till 1500 m2. Priser anges inklusive moms. Utifrån önskemål och tomtens förutsättningar lämnas en offert.

Å
terkoppling med möjlighet till revidering av planens struktur, form och innehåll ingår vid ett eller två  tillfällen beroende på valt designpaket. Inmätning av tomt, byggnader eller andra objekt ingår inte i designpaketen. Vid planering av en helt ny tomt kan tilläggtjänster behövas, se nedan. 

"Vi vill gärna rekommendera Ann som vi tycker har gjort ett gediget arbete. Hon är ödmjuk och inlyssnande och vi har förutom ritningarna även fått tips och förslag för den fortsatta utvecklingen av trädgården.”
 
Andreas Eriksson & Miia Saranka, Uppsala 

"Att ha en stor råtomt och mycket begränsad kunskap gjorde att jag anlitade Ann. Jag visste nog inte riktigt hur jag ville ha det, men när jag såg Anns förslag visste jag: det är SÅ jag vill ha det. Suveränt!"
 
Katarina Sten, Bälinge

Trädgårdsdesign: tidsåtgång

Processen med att planera en genomtänkt trädgård behöver få ta lite tid, inte minst för att lämna plats åt skissprocessen inklusive kreativt tankearbete.

Räkna med att det tar omkring 4-6 veckor till en färdig trädgårdsplan från uppdragets startdatum. Vänta inte för länge med din bokning om tidsplanen är begränsad med hänsyn till redan pågående uppdrag.

Tilläggstjänster - pris enligt offert

NIVÅER, MURAR & TRAPPOR med placering, höjder och eventuella nya nivåförhållanden på tomten.

3D-VISUALISERING & PERSPEKTIVBILDER gör det lättare att föreställa sig resultatet av förslaget

LJUSSÄTTNINGSPLAN med förslag på belysning av byggnader, trädgård och växter.

BYGGNADSELEMENT med design av trädäck, pergola, trappor, planteringslådor, spaljéer, plank mm

VATTENELEMENT med förslag på placering och design av pool och trädgårdsdamm

VÄXTHUS & ORANGERI med förslag på placering och utformning av växthus, orangeri och liknande byggnader

”Vår trädgård hade många olika nivåer och mycket skugga från träden och huset. Det fanns INGA rabatter utan bara sly och gräsmatta. Vi ville ha en prunkande, inbjudande trädgård som man vill vistas i, med många rabatter och uteplatser.

Vi fick bra kontakt med Ann som var lyhörd för vad vi hade tänkt oss, kunnig när det gäller trädgård och växter och kommer med egna förslag. Planen blev som vi hade tänkt oss, bäst var hjälpen att passa ihop växter med växtplatsen och förslag på växter vi inte kände till tidigare och som passade ihop med vår tanke om en prunkande Provence-inspirerad trädgård!

Vi ser fram emot att använda den nya stenlagda uteplatsen och det blir spännande att se hur trädgården fortsätter att utvecklas. Vi rekommenderar gärna Ann till andra som behöver hjälp med trädgården.”


Christine & Anders Riber Marklund, Västerås