Trädgårdsdesign & växtkomposition

När du anlitar shape IT green får du din trädgård eller rabatt designad och planerad av mig, Ann Hallén, trädgårds- och landskapsarkitekt. 
Här kan du läsa mer om mig och shape IT green.

Jag utgår från dina önskemål, tankar och idéer för din drömträdgård och omvandlar dem till en konkret, stukturerad trädgårdsplan som du eller din anläggare kan följa under trädgårdens uppbyggnad. För att skapa rabatter och planteringsytor där växterna trivs och passar ihop använder jag min egen planeringsmetod tillsammans med smarta växtval.

Resultatet blir en unik och vacker trädgård med helhetstänk och frodiga, välmående växter.

Varför anlita mig för att planera din trädgård & rabatt?

 • Du vill ha en unik och personlig trädgård i din smak
 • Du vill ha en formstark trädgård med tydlig helhetskänsla
 • Du har idéer och tankar kring hur du vill ha din trädgård  men behöver hjälp att komma vidare och nå ända fram
 • Du har en ny tomt och vet inte var du ska börja - eller så har du en uppvuxen trädgård som du vill förnya
 • Du behöver en designers estetiska öga för att utforma och planera funktionella och estetiska trädgårdsrum
 • Du behöver expertis när det gäller att välja växter som passar med trädgårdens stil och läge 
 • Du vill ha en strukturerad plan att följa som underlättar trädgårdens anläggning på lång eller kort sikt

Trädgårdsdesign: så här kan du jobba med mig

Trädgårdsdesign med platsbesök:

Uppdraget börjar med ett inledande idémöte på plats i din trädgård. Här går vi tillsammans igenom tomtens olika förutsättningar och möjligheter samt idéer och önskemål.

Efter mötet kan du välja att gå vidare och beställa en plan för din trädgård utifrån designpaketen BAS, PLUS eller KOMPLETT.

Den här metoden passar dig som bor inom mitt geografiska arbetsområde Uppsala-Gävle-Sigtuna-Östhammar-Norrtälje. 

Trädgårdsdesign på distans:

Bor du utanför mitt arbetsområde (Uppsala-Gävle-Sigtuna-Östhammar-Norrtälje) arbetar jag med din trädgård på distans. 

Ett distansuppdrag inleds på telefon eller mejl. Du får information om hur du ska dela dina önskemål, tomtens förutsättningar, ritingar och fotografier med mig.

Om ett uppdrag kan genomföras på distans beror på trädgårdens storlek, eventuella nivåskillnader, tillgängligt ritningsunderlag mm. 

Design på Distans för rabatter och mindre ytor:

Med Design på Distans får du en planteringsplan med specifikt utvalda växter för exempelvis en lättskött slänt, en rabatt som blommar från vår till höst eller en vintervacker planteringsyta.

Utifrån dina önskemål, foton och ritningar tar jag fram ett personligt utformat förslag med växter som är vackra tillsammans och som trivs med rabattens jordmån och läge.

Du kan också få hjälp med växt- och materialval för en del av trädgården,  exempelvis en välkomnande entré.

► INLEDANDE IDÉMÖTE

Det inledande idémötet är det första steget till en välplanerad och lättskött trädgårdsoas. På plats vid din tomt går vi tillsammans igenom önskemål och tankar och diskuterar trädgårdens innehåll och stil. Du får tips och råd om utformning och växtval och vi tittar på tomtens förutsättningar och möjligheter.

Idémötet beräknas pågå upp till 11/2 timme.

INLEDANDE IDÉMÖTE: 1800 kr
+ eventuellt restidstillägg, se villkor.

Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa en trädgårdsplan. Se designpaketen nedan.

Välkommen att boka!
Ring 072-733 81 91 eller mejla ann@shapeitgreen.se

VILLKOR:

shape IT green utför uppdrag i området Uppsala-Gävle.


1 timmes resväg tur & retur ingår,
vid längre resväg debiteras ett 
tillägg på 500 kr/timme.

Så bokar du ett inledande idémöte

Du är välkommen att boka ditt inledande idémöte på det sätt som är enklast för dig. Du kan antingen mejla ann@shapeitgreen.se eller ringa 072-733 81 91. Har du några frågor eller vill ta reda på om jag är rätt person att hjälpa dig så går är du välkommen att ringa så att vi kan pratas vid innan du bestämmer dig.

Vad du behöver förbereda inför mötet

När du har bokat ett inledande idémöte får du en bekräftelse via e-post. Du får också en länk till en checklista där du fyller i information om dina önskemål och om trädgårdens förutsättningar. Under vårt möte går vi igenom den ifyllda checklistan.

Till mötet behövs en skalenlig tomtkarta eller nybyggnadskarta. En sådan kan beställas från ditt lokala kommunkontor eller från Lantmäteriet. Tänk på att vara ute i god tid för att hinna få ritningen innan vårt bokade möte. Mät och rita in eventuella befintliga byggnader, trädäck, stenblock, träd och andra objekt som ska behållas på ritningen.

DESIGNPAKET & priser

Din investering för trädgårdsplanen beror bland annat på önskad detaljnivå, platsens förutsättningar och tomtens storlek. Designpaketen BAS; PLUS & KOMPLETT som beskrivs nedan utgår från de vanligaste önskemålen och behoven för de flesta av mina kunder. Om inget av paketen stämmer med vad du behöver kan jag förstås anpassa och ta fram ett paket med just dina önskemål.

Om du bor utanför mitt huvudsakliga arbetsområde (Uppsala-Gävle), läs gärna mer om Design på Distans.

► Designpaket BAS

BAS passar dig som vill ha ett förslag för trädgårdens grundform och innehåll. Du behöver hjälp med formgivning men har god kunskap om växter då du väljer dessa själv, alternativt vill vänta med växtval till ett senare tillfälle.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Planritning, skalenlig 
 • Illustrationsplan i färg
 • Växtlista med förslag på ett antal karaktärsväxter

från 8000 :-

► Designpaket plus

PLUS passar dig som vill ha ett utökat och prisvärt förslag. Du får en plan för trädgårdens formgivning och dessutom en plan för placeringen av träd, buskar och häckar. Förslag på perenner och lökväxter ingår inte.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Planritning, skalenlig
 • Illustrationsplan i färg 
 • Planteringsplan med placering av trädgårdens stomväxter (träd, större buskar och häckar)
 • Detaljerad växtförteckning kopplad till planteringsplanen 
 • Enklare materialval för trädgårdens ytor (marksten, singel, trä...) 

från 12 000 :- 

► Designpaket komplett

KOMPLETT passar dig som vill ha en väl genomtänkt helhetsplan. Du vill ha hjälp med allt från formgivning till att välja rätt material. En detaljerad förteckning och planteringsplan för trädgårdens alla fleråriga växter ingår.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Planritning skalenlig  
 • Illustrationsplan i färg 
 • Planteringsplan med placering av samtliga fleråriga växter (träd, buskar, häckar, perenner och lökväxter)
 • Detaljerad växtförteckning kopplad till planteringsplanen
 • Specifika materialval för trädgårdens ytor (typ av markbeläggning, mur, trappa)
 • Förtydligande vy, sektion eller perspektivbild 

från 18 000 :- 

* Utgångspriserna för designpaketen BAS, PLUS och KOMPLETT beräknas på en vanlig villatomt med ordinära förutsättningar utan väsentliga höjdskillnader med en total yta på upp till 1500 m2. En offert lämnas efter det inledande idémötet och priset beror på bland annat tomtens förutsättningar och era önskemål. I paketen ingår återkoppling med möjlighet till revidering av planens struktur, form och innehåll vid ett tillfälle. Inmätning av tomt, byggnader eller andra objekt ingår inte i designpaketen. Vid planering av en helt ny tomt kan tilläggtjänster behövas, se nedan. 

TILLÄGGSTJÄNSTER efter önskemål - pris enligt offert

NIVÅER, MURAR & TRAPPOR med placering, höjder och eventuella nya nivåförhållanden på tomten. Inmätning ingår ej.
3D-VISUALISERING & PERSPEKTIVBILDER gör det lättare att föreställa sig resultatet av förslaget
STENLÄGGNINGSPLAN med design av mönster på stenytor
LJUSSÄTTNINGSPLAN med förslag på belysning av byggnader, trädgård och växter.
BYGGNADSELEMENT med design av trädäck, pergola, trappor, planteringslådor, spaljéer, plank mm
VATTENELEMENT med förslag på placering och design av pool och trädgårdsdamm
VÄXTHUS & ORANGERI med förslag på placering och utformning av växthus, orangeri och liknande byggnader

Alla priser anges inklusive moms. Företaget är godkänt för F-skatt.