Hälsoträdgård: Gröna miljöer inom vård & omsorg

Jag har ett alldeles särskilt engagemang och intresse för att planera hälsofrämjande utemiljöer för exempelvis vård- och äldreboenden. Det är underbart att få möjlighet att planera och anpassa utemiljön så att den fungerar så bra som möjligt för de boende.

Idag vet vi att närhet till en lugn och grön utomhusmiljö påverkar oss människor positivt på många olika sätt. Det blir särskilt viktigt när det handlar om sjuka eller funktionshindrade personer, vilka har ett ännu större behov av naturlika närmiljöer. Jag vill hjälpa de som behöver det allra mest att få tillgång till trädgård eller natur.

Att planera en trädgård för en vårdmiljö innebär ofta en utmaning för att få ihop olika aspekter på innehåll och funktion, önskemål från boende, anhöriga och personal, platsens läge och jordmån samt skötselmöjligheter.

Det är av stor vikt att miljön anpassas till de boendes olika behov och byggs upp till en harmonisk plats för ökad trivsel. Exempelvis kan utemiljön berikas med hjälp av växters doft eller smak och med vattenporl för en rofylld och avstressande plats.

Topelius äldreboende i Uppsala

“Trädgården på Attendo Topelius äldreboende var ganska tråkig och inte särskilt väl anpassad för aktiviteter som efterfrågas på ett äldreboende. Vi ville få en väl genomarbetad plan för hela trädgården där förbättringarna kunde genomföras i olika steg. Vårt önskemål var att trädgården skulle anpassas för att fungera på ett äldreboende och att få in element som vatten, eld och sten.

Vi har varit med och tänkt kring planen och är mycket nöjda med den. Redan från början fick vi väldigt bra kontakt med Ann som vi upplever som professionell, serviceminded och hjälpsam. Vi har alltid kunnat höra av oss med frågor och fått hjälp. Vi vill absolut rekommendera Ann till andra vård- och äldreboenden där trädgården behöver anpassas och förnyas.”


Linda Skatt, arbetsterapeut, Attendo Topelius
Gisela Sverin, Silviasyster, Attendo Topelius

Ovan: Trädgårdens utgångsläge med den hjärtformade gångvägen i rödtonad asfalt och med flaggstången i mitten.
Ovan: Trädgårdens utgångsläge med den hjärtformade gångvägen i rödtonad asfalt och med flaggstången i mitten.

Ett äldreboende, Attendo Topeius i Uppsala, ville få hjälp med idéer och förslag till förnyelse av innergården. Utgångspunkten var en hjärtfomad gångväg och en del buskar och träd längs ytterkanterna av trädgården, vilken dock upplevdes som alltför plan och till och med lite ödslig med sina stora öppna gräsytor. Efter att ha tagit reda på behoven för de boende och vilka önskemål som fanns, tog jag fram ett övergripande förslag för trädgården som helhet.

I ett första steg valde vi att göra en detaljerad plan för pergolan för att snabbt skapa en plats i trädgården med ombonad avskild känsla. Här valdes traditionella, gammaldags perenner som löjtnantshjärta, pioner och funkia. Klätterväxter planterades för att så småningom täcka pergolan och bilda ett tak av växtlighet som ger välbehövlig skugga. Slutligen sattes en rad väldoftande lavendel som kantväxt i rabatten.

Med grundplanen som utgångspunkt kan man nu jobba vidare år för år och färdigställa trädgården bit för bit. Detta tillvägagångssätt går också att tillämpa på en privatträdgård. Man väljer helt enkelt ut en del av trädgården och färdigställer den innan man går vidare och börjar med nästa del. Så länge det finns en tydlig grundplan och tanke bakom trädgårdens form och innehåll kan man låta den växa fram i valfri takt, allt eftersom tid och ekonomi tillåter.

Byggnation av perolan pågår. Redan nu syns det vilken skillnad det blir med något som ger höjd åt gården jämfört med de tidigare bilderna.
Byggnation av perolan pågår. Redan nu syns det vilken skillnad det blir med något som ger höjd åt gården jämfört med de tidigare bilderna.
Pergolan är klar och växterna planterade. Nu är det vattning som gäller under resten av säsongen för att få växterna att komma igång ordentligt.
Pergolan är klar och växterna planterade. Nu är det vattning som gäller under resten av säsongen för att få växterna att komma igång ordentligt.
Illustrationsplanen med trädgårdens helhetstänk. Stranden, soldäcket, grillplatsen, uteplatsen, odlingen och gymmet. Näst på tur att anläggas är grillplatsen.
Illustrationsplanen med trädgårdens helhetstänk. Stranden, soldäcket, grillplatsen, uteplatsen, odlingen och gymmet. Näst på tur att anläggas är grillplatsen.
Efter sommaren, i oktober, har plantorna växt till sig väldigt bra.  Nästa säsong kommer även klängväxterna att börja växa upp på pergolan.
Efter sommaren, i oktober, har plantorna växt till sig väldigt bra. Nästa säsong kommer även klängväxterna att börja växa upp på pergolan.
Raden med silvergrå lavendel täcker upp riktigt fint redan i år. Så här i oktober kan man se att skogsastern fortfarande blommar i vitt.
Raden med silvergrå lavendel täcker upp riktigt fint redan i år. Så här i oktober kan man se att skogsastern fortfarande blommar i vitt.
De mysiga korgstolarna bidrar mycket till det varma och inbjudande intrycket under pergolans tak.
De mysiga korgstolarna bidrar mycket till det varma och inbjudande intrycket under pergolans tak.

Hospice i Uppsala - en väldigt viktig trädgård

"Resultatet av Anns förslag blev mycket lyckat med avskilda och skuggiga partier, doftande blommor med fina färger och ätliga växter som smultron och vinbär.

Genom innergården anlades en gång där det gick att dra rullstolsburna eller sängbundna patienter ut i trädgården.

Många patienter, anhöriga och även personalen
har kunnat vittna om vad detta inneburit för lindring och ökad livskvalitet i en svår situation." 


Micaela Kinch
f.d. överläkare vid Hospice

Många anhöriga och patienter har talat om vilket andningshål trädgården har varit, att kunna gå ut och bara titta och lukta på blommorna. 

Att få ligga ute under träden har också varit en härlig känsla för patienterna. En del har velat stanna ute nästan hela dagen.

Birgitta Åhman, Undersköterska vid Hospice

Att planera en anpassad trädgård för svårt sjuka människor på Hospice i Uppsala var för mig en mycket betydelsefull uppgift med syftet att skapa en trädgård som förhoppningsvis skulle kunna lindra psykisk och fysisk smärta.

Det var viktigt att ta reda på specifikt vad de som befinner sig i den situationen behöver och utifrån det planera en plats för vila och möjlighet till en stunds distraktion. Den färdiga trädgården blev en uppskattad oas för såväl patienter, anhöriga och personal.

loading...

Före- och efterbilder från trädgården vid Hospice på Kronparksgården i Uppsala

Edsby slotts äldreboende

En färgrik trädgård för äldre dementa
Mitt intresse för vad gröna närmiljöer kan göra för oss människor växte sig än starkare efter uppdraget med Hospiceträdgården varför jag sökte till en kurs på SLU i Alnarp; Hälsoträdgårdar, innehåll och utformning.

I ett projektarbete inom kursen skapade jag, tillsammans med några andra studenter, ett trädgårdsförslag till Edsby slotts äldreboende som vi kallade "en färgrik trädgård för äldre dementa.

Under arbetets gång undersökte vi vilket behov äldre dementa personer har i den närmaste miljön, främst utomhus. Det tog vi med oss i utfomningen av trädgården som noggrant anpassades efter sin målgrupp.

Trädgård för våra sinnen

Jällaskolans naturbruksgymnasium - en trädgård för habilitering och återhämtning

Under mitt examensarbete fick jag i uppdrag att skapa en parkliknande trädgård för Jällaskolans elever, främst för de som hade olika slags funktionshinder. Trädgården skulle utformas för att vara tillgänglig och lockande för såväl rullstolsburna som syn- och hörselskadade samt för elever med funktionsnedsättningar som autism och aspbergers syndrom.

Det skulle därför vara en trädgård full av sinnesupplevelser; lukt, syn, känsel och smak. Samtidigt skulle den kunna erbjuda lugna platser med få intryck från omgivningarna. Det blev en lärorik resa och studie om människors olika behov och hur dessa, ibland genom kompromisser, kunde överföras till en helhetsplan för en funktionell och spännande trädgård.

Illustrationsplan
Illustrationsplan
Illustrationer för trädgårdens innehåll och funktioner
Illustrationer för trädgårdens innehåll och funktioner