Företag & Offentlig miljö

För dig som är företagare kan jag hjälpa till med att skapa välkomnande entréer som stärker företagets varumärke och trivsamma uteplatser som bidrar till ökat välmående och mer trivsel på jobbet.

Jag kan också hjälpa dig som behöver ta in förstärkning under ett projekt där formgivning eller växtkunskap krävs. Kanske jobbar du med planering av offentliga miljöer eller så är du husarkitekt?

Jag jobbar även med att ta fram CAD-ritningar samt gör bildbehandling och layout. Här kan du läsa mer om mig och shape IT green. Välkommen att kontakta mig om du har ett uppdrag som du behöver hjälp med.

Företagets första intryck - entrén

Företagets entré är det första som möter dina kunder och  samarbetspartners och bidrar starkt till det första intrycket. Med ganska enkla medel kan du förvandla företagsentrén till en inbjudande miljö som förstärker varumärket och ger ett varmt välkomnande till dina besökare.

Utifrån platsens förutsättningar och dina tankar och idéer om hur du vill att företaget ska uppfattas av dina kunder, kan jag hjälpa till att utforma ett tilltalande förslag till ditt företags entré.

Företagsmiljö & uteplats

Idag vet de flesta företag att det lönar sig att ta hand om sin personal. Massage, friskvård och andra aktiviteter på arbetsplatsen står högt i kurs hos medarbetarna. En omsorgsfullt utformad uteplats för personalen ger både gladare medarbetare och minskad sjukfrånvaro.

Personalutrymmen utomhus är viktiga för att hjälpa personalen ta pauser från arbetet. Att vistas i en grönskade omgivning mellan arbetspassen ger mer energi till att göra ett bra jobb och minskar dessutom risken för onödiga sjukskrivningar.

Företagstjänster & offentlig miljö

I offentliga miljöer är det viktigt att välja robusta och tåliga växter som klarar en del slitage. Det behöver inte betyda samma sak som enformigt och tråkigt. Det går att skapa attraktiva platser och planteringar med variation med rätt växtval och planering.

Kommuner, arkitektkontor och andra beställare är välkomna att vända sig till shape IT green för utformning och design av utemiljöer och planteringsytor. Det gäller såväl formgivning av större områden som parker, bostadsområden och gångstråk som val av växter för mindre ytor i refuger, rondeller och rabatter.

Jag arbetar även med bildbehandling, framställning av perspektivbilder utifrån planritningar, kartframställning och layout. Du kanske vill visualisera din idé med verklighetstrogna illustrationer att visa för din uppdragsgivare? Eller så kanske du behöver hjälp att framställa eller digitalisera ritningar? 

Med erfarenhet och vana av att arbeta i CAD och GIS-program samt layout och bildbehandlingsprogram skapar jag de ritningar och illustrationer som du önskar.

Kontaktuppgifter

Telefon 072-733 81 91
E-post ann@shapeitgreen.se

 

Företaget innehar F-skattsedel