Bostads- & innergårdar

Frodiga gröna växter och vackra blommor är något som tilltalar de allra flesta människor oavsett om de finns i närheten av den egna bostaden eller på arbetsplatsen. Det gröna ger ett positivt och inbjudande intryck och en välkomnande känsla. En vacker utemiljö skapar ett mervärde - något att vara stolt över - och bidrar dessutom till att förbättra människors hälsa och välmående.

Behöver ni en plan för utemiljön i bostadsrättsföreningen? Med fokus på form, funktion och tåliga växtval tas en trädgårdsplan fram som leder till en lättskött, trivsam och tilltalande utemiljö.

När ni anlitar shape IT green får ni er utemiljö eller rabatt designad och planerad av mig, Ann Hallén, trädgårds- och landskapsarkitekt. Mitt geografiska arbetsområde omfattar Uppsala, Gävle och Östhammar med omgivningar. Jag planerar också mindre ytor som rabatter och entréer eller en bostadsgård i sin helhet på distans.

Här kan du läsa mer om mig och shape IT green
Välkommen att kontakta mig på telefon, mejl eller genom formuläret nedan.

Arbetsprocessen i stora drag: så här går det till

Ett nytt uppdrag påbörjas med ett första möte då vi tillsammans går igenom tomtens olika förutsättningar och
era önskemål. Efter mötet kan ni välja att gå vidare och beställa ritningar för att förnya er utemiljö. Nedan kan du läsa mer om de övergripande stegen - från första mötet till färdiga ritningar:

Första mötet

Vi träffas på plats vid bostadsgården eller den utemiljö det gäller. Vi går en runda och diskuterar era önskemål och idéer och jag fotograferar platsen.


Till mötet är det bra om det finns en skalenlig tomtkarta som vi kan utgå från. 

Under eller efter mötet kommer vi överens om vi ska gå vidare med en plan för en förnyad utemiljö och hur och när det ska ske.

Designarbete

Ni får en offert/avtal från mig att ta ställning till. Efter  skriftligt godkännande av behörig beslutsfattare kan jag börja med skissarbetet för gården eller utemiljön.

Jag sammanställer allt från vårt möte; önskemål, behov och förutsättningar samt ritningar och fotografier. 

Därefter börjar jag skissa på utemiljön bit för bit tills den byggs upp till en tydlig design med helhetstänk.

Återkoppling

Planritningen översänds via e-post för påseende och vi bokar ett möte för att gå igenom förslaget.  

Här finns det möjlighet  att revidera förslaget innan den slutliga ritningen påbörjas. Därför är det viktigt att ni hunnit gå igenom förslaget ordentligt innan vårt andra möte.

Ritning & Avslut

I det sista steget bearbetas ritningarna med eventuella justeringar och skisserna renritas. 

Därefter påbörjas slutfasen med växtlista,  planterings- och illustrationsplan mm, utifrån er beställning. 

Det färdiga förslaget levereras efter överenskommelse. 

Bostadsgårdens utemiljö

Att ha grönska i omedelbar närhet till bostaden är bland det allra viktigaste för många människor. Forskning visar på att människors hälsa och välmående ökar när de har tillgång till en grön omgivning.

Där många personer bor eller vistas dagligen är det av stor vikt att se över utemiljön och göra förbättringar vid behov. Det kan handla om att byta markbeläggning och placera ut fler bänkar, sätta nya växter eller ordna odlingslådor för att öka trivseln på den gemensamma ytan. Det kan också innebära att hela ytan omskapas och förändras helt och hållet.

Jag tar hänsyn till de olika önskemål och förväntningar som uppstår när flera personer tillsammans vill skapa en trivsam miljö. En noggrann analys görs och därefter arbetar jag fram en skiss som jag presenterar för er. Vid behov görs eventuella förändringar innan ett slutligt förslag framställs. 

Oanvänd bostadsgård eller välbesökt grön oas

Vad är det som avgör om utemiljön, t.ex. bostadsgården, blir en omtyckt och välanvänd plats för de boende?

Vad kan man göra för att öka de boendes önskan att vistas ute på gården?

Hur minskas risken att obehöriga använder gården och kanske gör den mindre attraktiv för de boende?
 

Det är några av de frågor som många ställer sig i en bostadsrättsförening.  Svaren är inte alltid så lätta att hitta, men när man väl gör det så kan mycket förbättras med ganska enkla medel.

En bostadsgård som känns utsatt på något sätt, kanske genom att man känner sig "uttittad" när man är ute på gården eller att det saknas insynsskydd och gränser mot omgivningarna, gör att det känns mindre trevligt att vistas där.

En annan fråga är vad man kan och vill göra på sin gård. Finns det plats och möjlighet att sitta i lugn och ro? Spela bollspel? Leka? Grilla? Äta middag?

Kanske vore det trevligt med ett skyddat soldäck, en pergola, fler träd eller några odlingslådor att dela på?

Genom att fundera över vad som kan förbättras kan man hitta smarta och ofta enkla lösningar. Det finns mycket man kan göra för att öka de boendes användning av den gemensamma utemiljön. 

Här kan jag hjälpa er med att analysera och komma med förslag på åtgärder och göra en plan för vilka förändringar som är viktiga för att förbättra utemiljön.

En trivsam bostadsgård ökar lägenhetsvärdet

I dagens hektiska samhälle med hårda urbana miljöer, stress och jäkt blir den närliggande utemiljön allt viktigare. Att enkelt kunna kliva ut i en lugn grön trädgård eller park blir alltmer en lyx som inte alla är förunnad. 

I en trädgård eller ute i naturen blir vi lugna och harmoniska samtidigt som blodtrycket och stressnivåerna sjunker. Många människor, särskilt i stadsmiljö, har långt till närliggande natur eller en park inom gångavstånd.

Det innebär att bostadsgårdarnas grönska blir allt viktigare för de boendes hälsa och välmående. En fin utemiljö där man bor ger också en stolthet som man gärna visar upp för sina släktningar och vänner som kommer på besök.

En välplanerad och trivsam bostadsgård gör också att fastigheten ökar i värde och attraherar fler som vill bo i dess lägenheter.

Så hur gör man då för att få en mer attraktiv utemiljö? Det kan handla om att se över rabatter som planteras med nya växter där de gamla inte trivs eller har dött.

Det kan också betyda att man ser till att städa och hålla rent på gården. Bara att ta bort skräp eller sånt som gått sönder, till exempel gamla cykelställ, gör stor skillnad, men också att byta ut trasig marksten eller jämna till plattorna på uteplatsen. 

Ibland behövs ett helhetsgrepp för hela utemiljön så att den kan bli en härlig oas där man kan njuta av grönskan och blommorna på gården. Med min hjälp får ni en plan att följa för att rusta upp eller förnya bostadsgården.

Punktinsats eller förnya hela bostadsgården?

Om det är en bostadsgård som funnits med i många år, kanske årtionden, så kan det vara värt att tänka över om det bästa alternativet är att börja om från början med en helt ny plan.

Det går förstås att spara till exempel gamla träd som ger karaktär och skugga, men låta resten av gården och ytan kring träden förnyas.

Är det istället mindre insatser som behövs så går det att analysera vilka förändringar som är viktigast och som gör störst skillnad.

En mindre åtgärd som gör stor skillnad för upplevelsen och trivseln på gården är en eller flera vackra perennrabatter.

En rabatt som blommar vackert från vår till höst ger ett stort mervärde för de boende. Den blir också ett tydligt tecken på att man bryr sig om sin gård.

Antingen som en fullständig plan för hela utemiljön eller för de områden ni väljer att förnya.

Ni kan ta hjälp av mig för att sammanställa idéer och önskemål till en trädgårdsplan med helhetstänk som ger en lättskött, funktionell och vacker bostadsgård. Det går också bra att anlita mig för att göra växtförslag till ljuvligt prunkande rabatter.

Kontakta mig: fyll i formuläret nedan:

Kontaktuppgifter

Telefon 072-733 81 91
E-post ann@shapeitgreen.se

Företaget innehar F-skattsedel