Bostadsgård & utemiljö

Frodiga gröna växter och vackra blommor är något som tilltalar de allra flesta människor oavsett om de finns i närheten av den egna bostaden eller på arbetsplatsen.

Det gröna ger ett positivt och inbjudande intryck och en välkomnande känsla. En vacker utemiljö skapar ett mervärde - något att vara stolt över - och bidrar dessutom till att förbättra människors hälsa och välmående.

Behöver ni en plan för utemiljön i bostadsrättsföreningen? Med fokus på form, funktion och tåliga växtval arbetar jag fram en trädgårdsplan som leder till en lättskött, trivsam och tilltalande utemiljö.

Med shape IT green får ni er utemiljö designad och planerad av mig, Ann Hallén, trädgårds- och landskapsarkitekt. Mitt geografiska arbetsområde omfattar Uppsala, Gävle och Östhammar med omgivningar.

Ett nytt uppdrag påbörjas vanligen med ett första möte, antingen på plats i er utemiljö eller digitalt, då vi tillsammans går igenom platsens olika förutsättningar och vad ni vill med utemiljön. Mötet kostar 1800 kronor och pågår ungefär 1-1½ timme. Efter mötet kan ni välja att gå vidare och anlita mig för att ta fram en plan för utemiljön utifrån era önskemål.

Jag kan också hjälpa er med planering av mindre ytor som rabatter, entréer, uteplatser mm på distans.

Bostadsgårdens utemiljö

Att ha grönska i omedelbar närhet till bostaden är bland det allra viktigaste för många människor. Forskning visar på att människors hälsa och välmående ökar när de har tillgång till en grön omgivning.

Där många personer bor eller vistas dagligen är det av stor vikt att se över utemiljön och göra förbättringar vid behov. Det kan handla om att byta markbeläggning och placera ut fler bänkar, sätta nya växter eller ordna odlingslådor för att öka trivseln på den gemensamma ytan. Det kan också innebära att hela ytan omskapas och förändras helt och hållet.

Jag tar hänsyn till de olika önskemål och förväntningar som uppstår när flera personer tillsammans vill skapa en trivsam miljö. En noggrann analys görs och därefter arbetar jag fram en skiss som jag presenterar för er. Vid behov görs eventuella förändringar innan ett slutligt förslag framställs. 

Ödslig & oanvänd eller välbesökt grön oas?

Vad är det som avgör om utemiljön, t.ex. bostadsgården, blir en omtyckt och välanvänd plats? Vad kan man göra för att öka trivseln på gården..?

En trivsam gård ökar lägenhetsvärdet

I dagens hektiska samhälle med hårda urbana miljöer, stress och jäkt blir den närliggande utemiljön allt viktigare...

Förnya hela utemiljön eller gör punktinsats?

Om bostadsgården funnits i många år kan det vara värt att fundera över om det är dags att börja om från början med en helt ny plan...