BRF Bostadsgård & utemiljö

Frodiga gröna växter och vackra blommor är något som tilltalar de flesta. Det gröna ger ett positivt och inbjudande intryck och en välkomnande känsla. En vacker utemiljö skapar ett mervärde - något att vara stolt över - och bidrar dessutom till att förbättra människors hälsa och välmående.

Behöver ni en plan för utemiljön i er bostadsrättsförening?

Utifrån era önskemål och med fokus på form, funktion och tåliga växtval utformar jag er bostadsgård till en lättskött, trivsam och tilltalande plats. Vill ni dessutom att gården ska bidra till att öka den biologiska mångfalden planerar jag gärna även för det.

Mitt geografiska arbetsområde för platsbesök omfattar Uppsala län-Gävleområdet. Jag kan också hjälpa er med planering av mindre ytor som rabatter, entréer, uteplatser mm. Ofta går det att göra på distans och vi kan därmed arbeta platsoberoende.


Varmt välkomna med er förfrågan!

Ann Hallén
Landskapsarkitekt på shape IT green

Välj hur ni vill påbörja vårt samarbete

Ett nytt uppdrag påbörjas vanligen med ett första idémöte på plats vid er bostadsgård då vi tillsammans går igenom platsens olika förutsättningar och vad ni vill uppnå. Antingen kan ni välja att börja med enbart ett idémöte alternativt så kan ni även få en uppföljning med sammanställning/konceptidé utifrån det som framkommer under mötet.

1. BRF Idémöte

Vi bokar ett möte för att gå igenom utemiljön och era idéer och önskemål. Mötet pågår ungefär 1 timme. Jag för anteckningar och fotograferar gården inför eventuellt fortsatt planeringsarbete.

Efter mötet kan ni välja att gå vidare och anlita mig för att ta fram en plan för utemiljön. Jag återkopplar gärna med en offert om så önskas.


DET HÄR INGÅR:
 • Förberedelser
 • Idémöte med genomgång av utemiljön och dess förutsättningar, idéer & önskemål
 • Insamling av material, fotografering mm


Kostnad: 2500 kronor *

* Gäller utemiljö vid bostadsrättsförening. Restid ingår med 1 timme tur & retur från Tierp. Utöver detta faktureras 500 kr/timme.

2. BRF Idémöte + Koncept

Vi bokar ett möte för att gå igenom utemiljön och era idéer och önskemål. Mötet pågår ungefär 1 timme. Jag för anteckningar och fotograferar gården inför eventuellt fortsatt planeringsarbete.

Efter mötet sammanfattar jag det som framkommit under mötet, inklusive ritningar, foton mm. Jag tar fram ett material som ni kan presentera och diskutera kring vid nästa styrelsemöte.

Därefter kan ni välja att gå vidare och anlita mig för fortsatt planeringsarbete med exempelvis trädgårdsplan, markritning och  planteringsplan. Jag återkopplar gärna med en offert om så önskas.


DET HÄR INGÅR:

 • Förberedelser
 • Idémöte med genomgång av utemiljön och dess förutsättningar, idéer & önskemål
 • Insamling av material, fotografering mm
 • Skriftlig sammanfattning från mötet
 • Bildkollage; växt och/eller inspirationsbilder
 • Översiktlig konceptskiss för trädgårdens innehåll/utformning ** 

  Kostnad: 7500 kr *

  * Gäller utemiljö vid bostadsrättsförening. Restid ingår med 1 timme tur & retur från Tierp. Utöver detta faktureras 500 kr/timme.

  ** Framtagande av konceptskiss förutsätter att skalenlig tomtkarta finns att tillgå. Eventuellt fortsatt arbete bygger vidare på konceptskissen efter eventuella önskemål om justeringar.

"Vi hade inte så specifika idéer utan ville ha en fin gård men visste inte hur. Vi tog kontakt med Ann som lyssnade på våra önskemål och hjälpte oss att bli mer konkreta. Trädgårdsplanen vi fick innehöll en lagom balans mellan egen input och våra idéer.

Nu när gården är uppbyggd är vi speciellt glada över alla olika sittplatser och möjligheten för flera sällskap att vara på gården samtidigt. Väldigt fint också med belysningen nu i hösttider.

Vi är så nöjda med samarbetet med Ann som också hjälpte oss att få kontakt med en duktig anläggare."


Linnea Palm, Brf Fyrisäng i Uppsala

Bostadsgårdens utemiljö - önskemål & trivsel

Att ha grönska i omedelbar närhet till bostaden är bland det allra viktigaste för många människor. Forskning visar på att människors hälsa och välmående ökar när de har tillgång till en grön omgivning.

Där många personer bor eller vistas dagligen är det av stor vikt att se över utemiljön och göra förbättringar vid behov. 

Det kan till exempel handla om att byta markbeläggning och placera ut fler bänkar, sätta nya växter eller ordna odlingslådor för att öka trivseln på den gemensamma ytan. Det kan också innebära att hela gården förnyas fullt ut.

Jag tar alltid hänsyn till och bearbetar de olika önskemål och förväntningar som ofta uppstår när man vill skapa en trivsam miljö som passar för flera personer.

Ödslig & oanvänd eller välbesökt grön oas?

Vad är det som avgör om utemiljön, t.ex. bostadsgården, blir en omtyckt och välanvänd plats? Vad kan man göra för att öka trivseln på gården..?

En trivsam gård ökar lägenhetsvärdet

I dagens hektiska samhälle med hårda urbana miljöer, stress och jäkt blir den närliggande utemiljön allt viktigare...

Förnya hela utemiljön eller gör punktinsats?

Om bostadsgården funnits i många år kan det vara värt att fundera över om det är dags att börja om från början med en helt ny plan...