Lummig & färgstark trädgård

Mina kunder, Andreas och Miia, ville ha en lummig och grönskande trädgård fylld med färgstarka buskar och träd. De är nu på god väg att nå dit med hjälp av mina ritningar och idéer. Genom stödmuren mot gatan fick entrén en stilfull inramning och det blev en naturlig plats att plantera växter innanför muren. Här är trädgården mer stramt formad med raka linjer och hårdgjorda ytor, till skillnad från baksidan som har en mer naturlig karaktär med runda former och frodig grönska som också kommer att ge ett bra insynsskydd med tiden. Trädgården är ännu inte helt färdigställd men träden och de flesta buskarna är planterade. Framöver kommer planteringarna att fyllas på med fler perenner och marktäckare för en lättskött och vacker trädgård.  

”Det bästa med den färdiga trädgårdsplanen är mångfalden och variationen av växter. Vi ser fram emot att buskarna på baksidan ska växa sig stora liksom träden. Prunkande växtlighet som bidrar till att "bädda in" huset och skydda mot insyn är ett mål.

Vi vill gärna rekommendera Ann som vi tycker har gjort ett gediget arbete. Hon är ödmjuk och inlyssnande och vi har förutom ritningarna även fått tips och förslag för den fortsatta utvecklingen av trädgården.”


Andreas Eriksson & Miia Saranka
Lindbacken, Uppsala

Illustrationsplan

Illustration, veranda

Utgångsläget

Uppbyggnad av stödmur

Snickrade odlingslådor

Den soliga verandan är klar så här långt. Nästa steg blir ett inglasat uterum.

Byggnation av bostadshus

Stödmuren är färdig och en del växter har planterats, men fler kommer att sättas framöver.

Körsbärsträdet blommar vackert i rosa. En del växter ska fyllas på under trädet innan allt är klart.