Logotype_shape IT green

FÄRDIG RABATT: Fjärilsväxter
Ett växtförslag för dig som vill locka vackra fjärilar, vilda bin, brummande humlor och andra pollinerande insekter till din trädgård.

De utvalda växterna blommar från vår till höst så att både du och nyttoinsekterna har glädje av rabatten hela säsongen. 

 Här kan du läsa mer om Fjärilsrabatten...

2016 > 12

Jag får ofta frågor om vilka växter som passar ihop och som trivs i olika specifika lägen, exempelvis i kompakt skugga eller full sol.

Att ta reda på vilka växter man bör välja till en rabatt är tidskrävande. Det är många aspekter att ta hänsyn till för att välja ut och kombinera de rätta växterna så att resultatet blir en vacker och harmonisk rabatt.

Läs hela inlägget »

2016 > 12

Jag får ofta frågor om vilka växter som passar ihop och som trivs i olika specifika lägen, exempelvis i kompakt skugga eller full sol.

Att ta reda på vilka växter man bör välja till en rabatt är tidskrävande. Det är många aspekter att ta hänsyn till för att välja ut och kombinera de rätta växterna så att resultatet blir en vacker och harmonisk rabatt.

Läs hela inlägget »

2016 > 12

Jag får ofta frågor om vilka växter som passar ihop och som trivs i olika specifika lägen, exempelvis i kompakt skugga eller full sol.

Att ta reda på vilka växter man bör välja till en rabatt är tidskrävande. Det är många aspekter att ta hänsyn till för att välja ut och kombinera de rätta växterna så att resultatet blir en vacker och harmonisk rabatt.

Läs hela inlägget »

2016 > 12

Jag får ofta frågor om vilka växter som passar ihop och som trivs i olika specifika lägen, exempelvis i kompakt skugga eller full sol.

Att ta reda på vilka växter man bör välja till en rabatt är tidskrävande. Det är många aspekter att ta hänsyn till för att välja ut och kombinera de rätta växterna så att resultatet blir en vacker och harmonisk rabatt.

Läs hela inlägget »