Locka bin, humlor & fjärilar till trädgården [Tema: Ekovänlig trädgård]

En trädgård är oftast en relativt artrik miljö med många olika blommor, i alla fall om den inte enbart består av stenläggning och en gräsmatta. Om din trädgård innehåller åtminstone några träd, buskar, blommor eller grönsaker så finns det mat och boplatser åt nyttiga småkryp.

Men det finns alltid saker man kan göra för att locka fler småkryp till trädgården och öka antalet arter som trivs där. I den här artikeln tipsar jag om hur du kan hjälpa pollinerare och andra nyttoinsekter med mat och boplatser i din trädgård.

Hjälp oss genom att plantera mer pollenrika växter verkar den här humlan vilja säga.
Hjälp oss genom att plantera mer pollenrika växter verkar den här humlan vilja säga.

Varför minskar pollinerarna?

Våra nyttoinsekter minskar i antal och allt fler arter är utrotningshotade. Det beror framförallt på användningen av kemiska bekämpningsmedel mot ogräs och skadeinsekter, vilket tyvärr också dödar bin, humlor, fjärilar och andra insekter.

En annan anledning till att insekterna minskar beror på att man odlar en och samma gröda på stora arealer, så kallad monokultur. Det är stor skillnad mot den artrikedom som finns småskaligt jordbruk och i trädgårdar där variationen av olika livsmiljöer och växtslag är betydligt större.

Ett exempel är de stora rapsfälten där pollinerande insekter har tillgång till mängder av mat så länge rapsen blommar. Men så snart det blommat över blir det brist på mat och eftersom många arter inte flyger särskilt långa sträckor så dör många insekter av svält.

Din trädgård är en artrik & viktig plats

Jämfört med de stora jordbrukens fält med en enda gröda så är våra trädgårdar små men viktiga paradis för många djur. Här kan exempelvis småfåglar, igelkottar, groddjur och inte minst nyttiga insekter hitta en fristad.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa inbjudande platser och artrika miljöer i våra trädgårdar. Många små täppor tillsammans blir för växt- och djurlivet en enda stor sammanhållen grön oas.

En humlebagge som uppenbarligen gillar - och pollinerar - stjärnflockans blommor.
En humlebagge som uppenbarligen gillar - och pollinerar - stjärnflockans blommor.

Artrik trädgård med växter och boplatser

Ett av de enklaste sätten att bidra till mer mångfald är att plantera växter som lockar till sig pollinerade insekter. Det är en relativt liten insats som ger fina resultat, både för dig och för insekterna.

Du kan också se till att det finns skydd och boplatser för fåglar och andra djur i trädgården.

Här följer ett antal tips som hjälper dig på vägen till en mer artrik trädgård som gynnar den biologiska mångfalden.

Bjud in pollinerare och gynna mångfalden

  • Välj ut en del av gräsmattan som du låter vara oklippt och ogödslad för att låta tusensköna och andra gräsmatteväxter få frodas och bilda en fin miljö för nyttoinsekter.
  • Gör ett bi-hotell och placera i trädgården för att skapa boplatser åt steklar och solitärbin. Se till att exempelvis bamburör blir tillräckligt långa (minst 15 cm) och sätt ett kycklingnät framför (med några centimeters avstånd) för att skydda från hackspettar och andra fåglar som annars gärna äter upp solitärbinas larver i rören.
  • Bin och andra insekter behöver tillgång till vatten. Gör en bi-vattnare av en skål som du fyller med stenar och vatten så att insekterna kan landa på stenarna och nå vattnet.
Även trädgårdens små bevingade vänner behöver vatten att dricka...
Även trädgårdens små bevingade vänner behöver vatten att dricka...
  • Plantera insektsdragande växter med blommor som är nektar- och pollenrika. Välj sorter med enkla blommor i stället för fyllda. Problemet med fyllda sorter är att de många och täta kronbladen gör att insekterna inte kommer åt blommornas pollen och nektar.
Jag vet att alla inte vill planera eller leta runt i trädgårdsbutiken på egen hand och därför har jag tagit fram några hjälpsamma resurser. Vill du få hjälp med att välja ut växter för pollinerare eller få en färdig växtplan att följa så kika på:

- Växtlista med 30 sorter som lockar pollinerare, ladda ner här (gratis)...

- Kryddhjulet: en rund rabatt med doftande kryddörter som lockar till sig pollinerare. Du kan också låta örterna förgylla maten du lagar i köket eller på grillen. Läs mer om och beställ Kryddhjulet här...

- Fjärilsrabatten: ett genomtänkt växtförslag med utvalda sorter som lockar till sig fjärilar och andra pollinerare. Dessutom får du ett fint blickfång i trädgården! Läs mer om och beställ Fjärilsrabatten här...
  • Till sist, det allra viktigaste rådet som förhoppningsvis är självklart idag. Använd inga kemiska bekämpningsmedel i trädgården! Det som tar död på det vi inte vill ha i trädgården tar också död på det vi vill ha kvar, inklusive bin, humlor och fjärilar.
Kombinerat fågelbad och bi-vattnare omgivet av alunrot, hakonegräs, akleja och murreva.
Kombinerat fågelbad och bi-vattnare omgivet av alunrot, hakonegräs, akleja och murreva.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Tidigare inlägg

Etikettmoln