Anlägga ny rabatt i trädgården? Vad ska man tänka på? 

Har du planer på att anlägga en ny rabatt? Det första du behöver göra för att få det resultat du föreställer dig är att ta dig tid att fundera och samla ihop dina idéer. Det finns också en del grundläggande delar att ta med i beräkningen redan från början.

I den här artikelserien berättar jag vad man ska tänka på för att planera en vacker och harmonisk rabatt - från val av plats, form och storlek på planteringsytan till att välja och placera växter som lyfter och kompletterar varandra.

Varför vill du anlägga en ny rabatt?

Det kan säkert låta onödigt att fråga sig varför men det brukar vara bra att ha det klart för sig innan man börjar. Anledningen till att man skapar en ny rabatt är grunden för vilken typ av växter som passar in och hur de bäst kan placeras och kombineras.

Vill du till exempel anlägga en ny rabatt för att ha något vackert vid entrén att mötas av när du kommer hem, för att du vill plantera blommor som doftar gott och lockar till sig fjärilar, för att området kring dammen behöver mjukas upp med grönska, eller kanske något helt annat? 

Placering & läge

Var ska du placera rabatten? Har du redan sett ut en plats eller behöver du fundera innan du bestämmer dig var den ska ligga? Vilket läge är det på den plats du väljer? Sol, skugga eller någonstans mitt emellan? En torrbacke eller en fuktig sänka? Blåsigt eller vindskyddat?

Om du vill plantera någon specifik växt, till exempel rosor eller solhattar, ta då först reda på om de trivs där du tänker placera rabatten. Alternativt välj andra växter som passar där rabatten ska vara istället för de du först tänkt dig. Tänk också på att flytta ut rabatten en bit om den ska vara intill en husvägg, både för husets och plantornas trivsel.

Här finns fler tips på vad du behöver tänka på när du väljer växter till din rabatt.

Form & storlek

Rabattens form och storlek är också viktig. Om du vill ha en rabatt med olika sorters växter med lång blomningstid så behöver det finnas plats på djupet för att få plats med åtminstone två men helst tre plantrader. En rabatt på 40-50 cm är ofta för smal för att skapa en dynamisk plantering med blommor från vår till höst.

Rabatter är ofta långsmala och rektangulära men det går lika bra att göra en rund, oval eller trekantig rabatt. Ofta är det lättare att skapa en varierad plantering i en djupare och mer sammanhållen rabatt än det ofta blir med en rektangulär form.

Skapa gränser

För att rabatten ska bli så lättskött som möjligt är det bra att se till att den blir väl avgränsad mot omgivande ytor. Placeras rabatten så att den möter stenläggning, ett trädäck eller en trappa blir det naturligt en lättskött gräns.

Om rabatten istället möter en gräsmatta så rekommenderar jag att du gör någon form av kant för att hindra gräset från att växa in mellan plantorna i rabatten. På så sätt skapar man redan från början förutsättningarna till en lättskött rabatt som blir ett nöje istället för en trist och arbetskrävande yta.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Tidigare inlägg

Etikettmoln