Tak, väggar & golv [Trädgårdens olika rum]

Kanske har du hört sägas att en trädgård har olika rum? Med det brukar man mena att tomtens yta är indelad i olika delar. Rummen kan delas in efter vilken funktion de ska fylla, men de kan också ha en visuell eller synlig indelning. 

Ofta upplevs en trädgård som är indelad i visuellt tydliga rum mer intressant. Genom att använda "hinder" för ögat i form av häckar, buskar eller spaljéer kan vi skärma av så att inte hela trädgården är synlig på en gång. Därmed lockas vi att fortsätta in i trädgården för att upptäcka mer.

Med visuellt uppbyggda rum blir trädgården också en lummig och trivsam plats att vara i. Det känns ofta mer ombonat och hemtrevligt än en öppen trädgård utan rum. 

Så hur gör man då för att dela in sina rum? Och vilka byggstenar elller komponenter kan man använda sig av? Scrolla ner och läs mer... 

Rum med funktion & upplevelser

En trädgård kan delas in i funktionsområden som entré, uteplats, soldäck, utekök, äppellund och så vidare. För att skapa tydliga visuella rum kan de byggas upp av olika komponenter som blir till tak, väggar och golv

Precis som rummen i ett bostadshus kan man skapa plats för exempelvis umgänge, vila, aktivitet och förvaring. Rummen kan vara mer eller mindre slutna och det går att skapa tydliga visuella rum med olika grad av insyn/utsikt. Till exempel ger ett lågt staket en annan upplevelse än en hög spaljé.

Genom att dela in och tydliggöra rummen upplevs trädgården ofta som mer ombonad och trivsam att vistas i. 

Att ha tillgång till en grön och skyddad omgivning ger en trygg känsla som gör oss avslappnade. Det blir lättare att varva ner i trädgården och vi kan dra nytta av den läkande effekten av att vara i det gröna.

Komponenter som bygger ett trädgårdsrum

Ett trädgårdsrum kan alltså bestå av tak, väggar och golv. Men rummet behöver inte innehålla alla delar. Ibland kan det vara bara en, till exempel ett golv av gräsmatta. Ibland kan rummet innehålla alla delar; tak, väggar och golv. Det beror på vilken effekt och nytta du vill uppnå.

Taket, väggarna och golvet kan byggas av olika komponenter:

Trädets krona bildar ett tydligt men luftigt tak Trädets krona bildar ett tydligt men luftigt tak

Taket kan bestå av:

 • Trädkronor
 • Pergola
 • Segelduk
 • Parasoll 
En stabil vägg av en fristående, rundad häck En stabil vägg av en fristående, rundad häck

Väggarna kan bestå av:

 • Häckar
 • Höga buskar
 • Höga perenner 
 • Murar och stenblock
 • Pergola, plank, spaljé, staket
 • Väggar på hus, garage, förråd 
Singel, stenblock och växter bildar golvet Singel, stenblock och växter bildar golvet

Golvet kan bestå av:

 • Gräsmatta, ängsmark
 • Buskar, perenner
 • Marksten, singel, trädäck 
 • Stenblock, klipphällar
 • Trädgårdsdamm, pool
 • Odlingsytor

Skapa rum med rätt känsla

Genom att använda dig av de olika komponenterna och låta dom bilda tak, väggar och golv, finns stora  möjligheter att skapa känslan och intrycket du vill uppnå i trädgården. 

Hur har du gjort? Har du använt dig av tak, väggar och golv för att bygga upp de olika rummen i din trädgård?

Den här artikeln är en del i min serie om trädgårdens olika rum. Läs också om hur du kan planera för en lättskött, funktionell och välkomnande entré eller vad som gör en sittplats eller uteplats trygg och trivsam att vara på.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Tidigare inlägg

Etikettmoln