Trädgårdsdesign: paket & priser

Dina önskemål och tankar om hur du vill att just din trädgård ska se ut och fungera är det allra viktigaste för mig.
Utifrån dina idéer och med hänsyn till tomtens förutsättningar tar jag fram en trädgårdsplan
med helhetstänk som du kan följa under trädgårdens uppbyggnad, bit för bit. 

Ett nytt uppdrag påbörjas med ett inledande idémöte då vi tillsammans går igenom tomtens olika förutsättningar och
dina önskemål. Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa något av shape IT green's designpaket. 

Här kan du läsa mer om de olika stegen i arbetsprocessen och hur det går till att att arbeta med mig.

INLEDANDE IDÉMÖTE

Det inledande idémötet är det första steget till en välplanerad och lättskött trädgårdsoas. På plats vid din tomt går vi tillsammans igenom önskemål och tankar och diskuterar trädgårdens innehåll och stil. Du får tips och råd om utformning och växtval och vi tittar på tomtens förutsättningar och möjligheter.

Idémötet beräknas pågå upp till 11/2 timme.

INLEDANDE IDÉMÖTE: 1500 :-

Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa en trädgårdsplan. Se designpaketen nedan.

Välkommen att boka!
Ring 072-733 81 91 eller mejla ann@shapeitgreen.se

VILLKOR:

shape IT green utför uppdrag i området Märsta-Uppsala-Gävle.


Reseersättning tillkommer med 30 kr/mil för resor längre än 5 mil.

DESIGNPAKET

Kostnaden och din investering för trädgårdsplanen beror bland annat på önskad detaljnivå, platsens förutsättningar och tomtens storlek. Designpaketen som beskrivs nedan har samlat de vanligaste önskemålen i två olika varianter för att underlätta för dig som kund. Om inget av paketen stämmer med vad du behöver kan jag förstås anpassa och ta fram ett paket med just dina önskemål.

Designpaket LILLA

LILLA passar dig som vill ha ett förslag för trädgårdens grundform och innehåll. Du behöver hjälp med formgivning men har god kunskap om växter då du väljer dessa själv, alternativt vill vänta med växtval till ett senare tillfälle.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Idéskiss/plan (ej skalenlig) med möjlighet till justering vid ett tillfälle innan ritningarna färdigställs
 • Idékollage med inspirationsbilder på Pinterest
 • Illustrationsplan i färg 
 • Växtlista med förslag på ett antal karaktärsväxter. 
 • Enkla materialval för trädgårdens ytor

Designpaket LILLA. Från 12 000 :- *

Designpaket STORA

STORA passar dig som vill ha en genomarbetad helhetsplan där allt du behöver ingår. Du vill ha hjälp 
med formgivningen av trädgården men också växt- och materialval samt ett komplett underlag för anläggning.

 • Design av trädgårdens form, funktion och innehåll
 • Idéskiss/plan (ej skalenlig) med möjlighet till justering vid ett tillfälle innan ritningarna färdigställs
 • Idékollage med inspirationsbilder på Pinterest
 • Illustrationsplan i färg 
 • Fullständig, detaljerad växtlista samt växtplan med placering av samtliga fleråriga växter
 • Specifika materialval för trädgårdens ytor
 • Markplan med måttsättning och övergripande höjdsättning
 • Kompletterande ritningar och skisser vid behov

Designpaket STORA. Från 18 000 :- *

* Priserna för designpaketen LILLA och STORA utgår en vanlig villatomt med ordinära förutsättningar utan väsentliga höjdskillnader med en total yta på upp till 1500 m2. Alla tomter och önskemål skiljer sig åt och därför anges ungefärliga priser i paketen. En offert lämnas efter det inledande idémötet om tomtens förutsättningar eller era önskemål skiljer sig från innehållet i paketen, exempelvis för större tomter eller då behov finns för planering av nivåskillnader för exempelvis slänter, trappor och murar. I paketen ingår återkoppling med möjlighet till revidering av planens struktur, form och innehåll vid ett tillfälle. Inmätning av tomt, byggnader eller andra objekt ingår inte i designpaketen.

Tilläggstjänster efter önskemål - pris enligt offert

NIVÅER, MURAR & TRAPPOR med placering, höjder och eventuella nya nivåförhållanden på tomten. Inmätning ingår ej.
3D-VISUALISERING & PERSPEKTIVBILDER gör det lättare att föreställa sig resultatet av förslaget
STENLÄGGNINGSPLAN med design av mönster på stenytor
LJUSSÄTTNINGSPLAN med förslag på belysning av byggnader, trädgård och växter.
BYGGNADSELEMENT med design av trädäck, pergola, trappor, planteringslådor, spaljéer, plank mm
VATTENELEMENT med förslag på placering och design av pool och trädgårdsdamm
VÄXTHUS & ORANGERI med förslag på placering och utformning av växthus, orangeri och liknande byggnader

Alla priser anges inklusive moms. Företaget är godkänt för F-skatt.