Trädgårdsplanering & design

Dina önskemål och tankar om hur du vill att just din trädgård ska se ut och fungera är det allra viktigaste i designarbetet. Utifrån dina idéer och med hänsyn till tomtens förutsättningar tar jag fram en trädgårdsplan med helhetstänk som du kan följa under trädgårdens uppbyggnad, bit för bit. Jag arbetar också med att planera mindre ytor som entréer, problemområden eller växtförslag för enskilda rabatter och planteringsytor.

♣ INLEDANDE IDÉMÖTE

Det inledande idémötet är det första steget till en välplanerad och lättskött trädgårdsoas. På plats vid din tomt går vi tillsammans igenom era önskemål och tankar och diskuterar trädgårdens innehåll och stil. Ni får tips och råd om utformning och växtval och vi tittar på tomtens förutsättningar med tomtritningen som grund.

Idémötet beräknas pågå upp till 11/2 timme.

Förberedelser: Till mötet behövs en skalenlig nybyggnadskarta, situationsplan eller tomtritning i skala 1:100 eller 1:200. Denna kan beställas från din kommun eller från lantmäteriet. Mät och rita in placering av eventuella byggnader, träd och andra viktiga detaljer på ritningen. Samla gärna inspirationsbilder från trädgårdsmiljöer du gillar i tidningar, böcker eller webben, till exempel Pinterest.

  Pris: 1 500 kr *

Efter idémötet kan du välja att gå vidare och beställa en trädgårdsplan. Se designpaketen nedan.

VILLKOR:

* Debitering tillkommer
för tid utöver 1
1/2 timme.
 

* shape IT green utför uppdrag i området 
Märsta-Uppsala-Gävle.

* Reseersättning tillkommer med 30 kr/mil för resor mer än 5 mil från Tierp.

Välkommen att boka!
Ring 072-733 81 91 eller mejla ann@shapeitgreen.se

♣ DESIGNPAKET

Kostnaden och din investering för trädgårdsplanen beror bland annat på önskad detaljnivå, platsens förutsättningar och tomtens storlek. Priserna för paketen nedan utgår från villatomter med ordinära förutsättningar utan väsentliga höjdskillnader med en total yta på upp till 1500 m2 *. 

I alla paketen ingår återkoppling med möjlighet till revidering av planens struktur, form och innehåll vid ett tillfälle.

♣ BAS

BAS passar dig som vill ha förslag på trädgårdens struktur, form och funktion men vill bestämma växter och övriga detaljer själv. 

 • Design av trädgårdens övergripande form, struktur och innehåll 
 • Svart-vit skalenlig planritning med förklarande text
 • Växtidéer för ett antal utvalda karaktärsväxter 

 Pris: 8 750:- *

♣ PLUS

PLUS passar dig som vill ha ett utökat och prisvärt förslag. Här ingår materialval för trädgårdens ytor samt placering och val av buskar, träd och häckar. 

 • Allt som ingår i BAS
 • Färglagd illustrationsplan som förtydligar hur din trädgård kommer att se ut efter några års tillväxt
 • Växtförslag med detaljerad växtlista och placering av träd, buskar och häckar 
 • Översiktliga materialval för trädgårdens ytor 

 Pris: 12 750:- *

♣ KOMPLETT

KOMPLETT passar dig som vill ha en genomarbetad och fullständig helhetsplan för din trädgård. Här får du detaljerade förslag för träd- gårdens alla fleråriga växter, specificerade materialval samt kompletterande detaljritningar.

 • Allt som ingår i PLUS
 • Växtförslag med detaljerad växtlista och placering av samtliga fleråriga växter; träd, buskar, häckar, perenner och lökväxter
 • Genomtänkta mått och specifika materialval för trädgårdens ytor 
 • Enklare höjdsättning (se under tillägg nedan)
 • Kompletterande ritningar

 Pris: 18 750:- *

* TILLÄGG FÖR TOMT STÖRRE ÄN 1500 m2
Om tomtytan överstiger 1500 m2 kan en tilläggsoffert lämnas efter det inledande idémötet.

* TILLÄGG FÖR HÖJDSÄTTNING/HANTERING AV NIVÅER & HÖJDSKILLNADER
Behöver du hjälp med höjdsättning av nivåskillnader för exempelvis slänter, trappor, murar och liknande, kan en tilläggsoffert lämnas på detta efter det inledande idémötet.

Alla priser är inklusive moms. Företaget är godkänt för F-skatt.

Övriga tilläggstjänster - pris efter offert

3D-visualisering & perspektivbilder gör det lättare att föreställa sig resultatet av förslaget
Stenläggningsplan med design av mönster på stenytor
Ljussättningsplan med förslag på belysning av byggnader, trädgård och växter.
Byggnadselement med design av trädäck, pergola, trappor, planteringslådor, spaljéer, plank mm
Vattenelement med förslag på placering och design av pool och trädgårdsdamm
Växthus & orangeri: Förslag på placering och utformning av växthus, orangeri och liknande byggnader

Arbetsgång

Ett nytt uppdrag påbörjas vanligtvis med ett inledande idémöte då vi förutom att gå igenom olika förutsättningar och önskemål också går igenom om och hur en eventuell fortsättning kan se ut. Vill du beställa en trädgårdsplan efter idémötet väljer du ett av paketen BAS, PLUS eller KOMPLETT, alternativt begär individuell offert för särskilda önskemål eller tillägg. Vid godkänd offert kan planeringsarbetet påbörjas.

I det första skedet sammanställs ritningar, bilder, önskemål, behov och förutsättningar från idémötet till en analys. Därefter påbörjas skissarbetet där de första enkla skisserna gradvis byggs upp och bearbetas tills de formar en tydlig och självklar struktur och form till trädgården.

I nästa steg är det dags för återkoppling då jag mejlar planritning och övrigt material till dig för påseende, tillsammans med delfaktura för uppdraget. Vi bokar in ett telefon- eller Skypemöte då det finns möjlighet till revidering av planens struktur, form och innehåll. Till mötet är det viktigt att du hunnit titta igenom förslaget ordentligt för att mötet ska bli effektivt och givande och för att du ska få chansen att tala om ifall det är något som behöver justeras innan den slutliga ritningen påbörjas.

Tills sist genomförs eventuella justeringar och skisserna renritas. Beroende på vilket designpaket som valts ritas detaljer som växtval, materialval, mått och höjdsättning in och förklarande text läggs till. När allt är klart överlämnas den färdiga trädgårdsplanen och övrigt material efter överenskommelse.